affac

 Associacions Federades de Famílies d 'Alumnes de Catalunya

Associacions Federades de Famílies d 'Alumnes de Catalunya (aFFaC)

L’aFFaC som la federació d'associacions de famílies d’alumnes de centres públics més gran de Catalunya (affac.cat).

Representem a les AFA de tot el sistema educatiu públic català (des de bressol fins la universitat).

Som més de 2.360 AFA i estem presents en el 100% de les comarques catalanes, representant més de 600.000 famílies.  

A l’aFFaC treballem per garantir un sistema d'educació públic, inclusiu, gratuït, de qualitat, intercultural i coeducatiu.

Per assolir aquest objectiu:

- Fomentem la participació associativa, la coordinació, el procés de reflexió i el desenvolupament de projectes comuns entre les AFA.

- Actuem com a agent d'influència social i política en favor de l'educació pública.

- Oferim suport, assessorament, formació i projectes a les AFA.