Plaça tècnica de divulgació i sensibilització

Plaça tècnica de divulgació i sensibilització

Incorporació per cobrir una plaça temporal a l’equip del CIEMEN com a persona tècnica responsable d'implementar una activitat periodística de divulgació i sensibilització del projecte Som Part, d'Educació per a la Justícia Global (https://www.ciemen.cat/projectes/coneixement/som-part/). 

Funcions

- Codefinició, elaboració i difusió d'una serie de quatre pòdcasts sobre migració, memòria històrica i llengua dels pobles de les riberes sud i est de la Mediterrània, amb atenció especial pels que tenen comunitat a Catalunya: amazics, kurds, palestins i sahrauís. 

- Codefinir amb l’equip tècnic de Som Part els aspectes periodístics i formals de la sèrie de pòdcasts, elaborar el guió general de cadascun dels quatre podcasts, definir-ne els continguts principals i preparar una llista de fonts / persones a entrevistar. Aquesta tasca implica la facilitació de la participació de les entitats sòcies del projecte. 

- Enregistrament i muntatge dels pòdcasts. 

- Coordinació amb l'equip tècnic del projecte per a l'execució i difusió de l'activitat.

- Redacció d'un informe final breu sobre l'execució de l’activitat.

 

Requisits

- Formació universitària en Periodisme, Ciències de la Comunicació o similar.

- Formació específica i/o experiència en projectes d’educació per al desenvolupament / educació per a la justícia global.

- Coneixement i experiència en la gestió del cicle de projectes amb perspectiva de gènere i enfocament de drets humans. Així com en identificació, formulació, implementació i/o seguiment de projectes.

- Coneixements i/o experiència en algun dels temes prioritaris de l’entitat: drets col·lectius, drets lingüístics i diversitat.

- Domini de català, castellà i anglès, parlats i escrits.

- Domini d’Office.

- Disponibilitat per desplaçar-se per Catalunya.

 

Es valorarà

- Coneixements sobre els pobles amazic, kurd, palestí i sahraui i sobre els pobles de les riberes sud i est de la Mediterrània.

- Formació específica i/o experiència en cooperació cultural i educació per la pau. 

- Formació addicional en comunicació, especialment en formats sonors i en xarxes socials.

- Coneixement d’altres llengües.

 

Competències transversals

- Capacitat de treballar en equip i cooperació: capacitat per resoldre els problemes de forma conjunta amb els companys de treball. Treballar i cooperar amb els altres per la consecució d’una meta comuna.

- Disposició per a la responsabilitat: capacitat de coordinació d’activitats i de treball autònom. 

- Capacitat de comunicació: saber expressar i presentar els propis pensaments i idees de manera clara. Saber escoltar i entendre els altres.

- Adaptabilitat/flexibilitat: capacitat de generar estratègies de resposta als canvis de l’entorn de treball, a l’hora de resoldre tensions i promoure consensos, capacitat per treballar en xarxa amb altres organitzacions.

- Disposició a l’aprenentatge: identificar les mancances formatives que poden afectar al desenvolupament de les tasques i mantenir una actitud positiva vers l’aprenentatge per a millorar dels resultats.

 

Condicions de la plaça 

- Contracte de 3 mesos a 25 hores setmanals.

- Incorporació a mitjans de setembre de 2024. 

- Horari de matins de dilluns a divendres.

- Plaça presencial.

 

Sol·licitud

Fins al 08 de juliol de 2024

CV i carta de motivació

secretaria@ciemen.cat

Si us plau, absteniu-vos-en si no compteu amb algun dels requisits.

Sou
1.278,00 €