cristjust

Cristianisme i Justícia

Cristianisme i Justícia

Cristianisme i Justícia (Fundació Lluís Espinal) és un centre d’estudis creat a Barcelona l’any 1981. Agrupa un equip de voluntariat intel·lectual que té per objectiu promoure la reflexió social i teològica per contribuir a la transformació de les estructures socials i eclesials. Forma part de la xarxa de centres Fe-Cultura-Justícia d’Espanya i dels Centres Socials Europeus de la Companyia de Jesús.