cooperaccio

CooperAcció, per una cooperació feminista

CooperAcció

Associació feminista de cooperació internacional que contribueix a l'empoderament de les dones, lesbianes i trans* i al ple exercici dels seus drets.