ahead

AHEAD

AHEAD – Associació d’Educadores en Drets Humans

AHEAD és l'Associació d'educadores i educadors en Drets Humans, una organització no governamental i sense ànim de lucre creada el 2009 per joves professionals amb experiència als camps de treball a l'àmbit de la joventut, l'educació reglada, la mediació comunitària i la educació no formal i que treballen en iniciatives glocals incloent-hi l'expertesa per institucions Europees i Euro-Mediterrànies.

La missió de l'Associació d'Educadores en Drets Humans (AHEAD) és promoure iniciatives i metodologies d'educació en drets humans (EDH) com a requisit per enfortir el compromís cap a la cultura de pau, democràcia i solidaritat.

Els projectes d’AHEAD s’adrecen directament a persones educadores, tant dels sectors de l’educació reglada com no formal, de mediadores comunitàries i culturals, de professionals en l’àmbit de la joventut i de la infància.

Les iniciatives de l’Associació combinen la dimensió local i la global en àrees prioritàries (justícia global, inclusió social, ciutadania i la participació, sostenibilitat, equitat de gènere, diàleg intercultural)... i, per tant, desenvolupem projectes a nivell local / nacional (des d'escoles a universitats, municipis a autoritats regionals) fins a nivell internacional (principalment Europa i Mediterrània)