acpau

Associació Catalana Per La Pau (ACP)

L'ACP és una organització compromesa en la transformació de les condicions de vida de les poblacions més desafavorides i en l’assoliment d’estructures socials més justes, la plena expressió dels drets individuals i col·lectius i l’erradicació de la pobresa.

Treballa per possibilitar a tothom l’exercici d’aquells drets que garanteixen la dignitat de les persones. Ho fa a partir d’instruments com la cooperació al desenvolupament, l’acció humanitària, l’educació i la sensibilització, la mobilització social i la incidència política.

A Catalunya, suma sinergies i comparteix esforços amb d’altres organitzacions i institucions que també reivindiquen un món més just i solidari. Als països on desenvolupa projectes, ho fa conjuntament amb organitzacions de la societat civil, tot apostant per la creació i l’enfortiment del teixit social.