Voluntariat internacional a Colòmbia

Voluntariat internacional a Colòmbia

A Enginyeria Sense Fronteres estem buscant nou voluntariat que vulgui viatjar i formar part dels nostres projectes durant el 2024/25. Enguany obrim places i beques per viatjar a Colòmbia dins el nostre Programa de Coneixement de la Realitat (PCR).

El Programa de Coneixement de la Realitat (PCR) és un programa destinat a la formació del Voluntariat d’ESF. Amb aquest programa les voluntàries viuen en primera persona la realitat del país que els acull. Solen ser estades de curta durada (dos mesos) amb un component tècnic i aplicat, que permeten conèixer i compartir el dia a dia de les comunitats amb què ESF i les seves contraparts col·laboren.

A continuació, podeu trobar tota la informació sobre les places:

Context de la demanda

Enginyeria Sense Fronteres (ESF) és una organització formada principalment per voluntaris i voluntàries, amb un caràcter associatiu basat en la participació activa i democràtica dels seus membres. Els grups de treball són les eines bàsiques que té l’associació per dur a terme les activitats que es contemplen en els diferents projectes.

ESF porta col·laborant molts anys amb la “Corporación Ecológica y Cultural Penca de Sábila” de Colòmbia, una entitat sense ànim de lucre que promou la construcció d’alternatives de gestió ambiental per millorar la qualitat de vida de les comunitats. Després d’anys teixint sinèrgies amb aquesta entitat i treballant projectes al voltant del dret humà a l’aigua i al sanejament, ESF aposta per continuar-hi treballant enviant a dues persones voluntàries a terreny, una d’un perfil més tècnic i una altra d’un perfil més social.

Projecte

El projecte es desenvolupa en context polític favorable al reconeixement del dret humà a l’aigua i la recuperació de la gestió pública de l’aigua. Es treballa amb l’ organització Penca de Sábila, amb la Gestió Comunitària de l’aigua i la Xarxa nacional d’aqüeductes comunitaris de Colòmbia, que agrupa xarxes territorials, federacions i associacions que realitzen incidència política i accions jurídiques.

El projecte té l’objectiu de consolidar l’actoria social i política dels gestors comunitaris de l’aigua per incidir en el compliment del marc normatiu que va ser transformat gràcies a la seva gestió, així com en la promulgació de noves normes per assolir el ple reconeixement del model de gestió comunitària del aigua. A més a més, el projecte també pretén consolidar la capacitat d’incidència de diferents actors socials per enfrontar els processos de privatització de la gestió pública de l’aigua, dels ecosistemes hídrics i la vulneració del dret a la gestió comunitària de l’aigua.

D’altra banda, el projecte elabora l’ estratègia i el mecanisme d’un observatori de la gestió pública i privada de l’aigua amb línies de recerca i control social. Per últim, també desenvolupa escoles comunitàries de l’aigua amb processos de formació, amb les persones que dirigeixen i administren els sistemes comunitaris de l’aigua, les organitzacions i les associacions. L´escola és un model integral de formació política i tècnica on es desprenen assessories a terreny que impliquen tots els components de la gestió d’acord amb la demanda de les comunitats dins de l’àmbit jurídic, administratiu, tècnic i ambiental.

Activitats i perfils requerits

a) Perfil tècnic

– Treball en l’àrea de les disciplines ambientals i enginyeria sanitària que pugui conèixer i donar suport a les accions de camp de la gestió ambiental i tècnica de les comunitats organitzades per a la gestió comunitària de l’aigua.

– Formació prèvia i seguiment amb ESF. Es durà a terme una preparació prèvia amb participació activa d’ESF Catalunya. Durant l’estada a Colòmbia, les persones seleccionades mantindran contacte permanent amb el grup de voluntàries d’ESF, participant en reunions de seguiment i enviant informes i, al retorn, compartiran l’experiència amb el grup.

– Elaboració d’informes de les activitats realitzades en el marc del seu voluntariat.

– Elaboració de material de difusió de les activitats realitzades per l’equip de comunicació de ESF

b) Perfil social

– Treball a l’àrea social i/o de comunicacions amb funcions de suport a les estratègies de divulgació, maneig de xarxes socials, suport a les campanyes, suport a les xarxes i organitzacions comunitàries.

– Formació prèvia i seguiment amb ESF. Es durà a terme una preparació prèvia amb participació activa d’ESF Catalunya. Durant l’estada a Colòmbia, les persones seleccionades mantindran contacte permanent amb el grup de voluntàries d’ESF, participant en reunions de seguiment i enviant informes i, al retorn, compartiran l’experiència amb el grup.

– Elaboració d’informes de les activitats realitzades en el marc del seu voluntariat.

– Elaboració de material de difusió de les activitats realitzades per l’equip de comunicació de ESF
Cal ressaltar que les persones voluntàries sempre faran part de binomi de treball, sempre estaran amb persones de l’organització i de les comunitats per tal de garantir la inserció i la seguretat.
L’objectiu és que la persona voluntària s’integri plenament a l’equip de treball de la corporació i faci vida institucional plena com a part de l’experiència de voluntariat. Les tasques, funcions i productes del treball voluntari l’establirem d’acord amb el pla d’acció de l’equip de treball i la formació específica de les persones.

Dedicació temporal

L’estada serà de mínim 2 mesos a partir d’agost de 2024 (data d’inici negociable) fins el desembre de 2024, amb una jornada de treball habitual de 8 hores diàries i 5 dies a la setmana, amb flexibilitat.

Perfil demanat

No es requereix formació ni experiència específica, tot i que es valorarà positivament la predisposició de continuar formant part de l’entitat una vegada acabada l’estada a terreny, així com els coneixements i experiència en:

– Haver format part d’altres entitats i/o voluntariats.
– Haver participat en la dinamització de tallers, xerrades, activitats i similars.
– (Perfil tècnic) Coneixements tècnics sobre el dret humà a l’aigua i el sanejament

Condicions

La persona voluntària es vincularà a l’organització i al projecte des del dia de la seva selecció, participant en les reunions i en el pla de formació previ a l’estada en terreny i durant, com a mínim, 1 any després de tornar.

La persona participant del projecte PCR d’ESF s’implicarà en la comunicació de la seva experiència i del projecte creant material audiovisual per les xarxes socials i la web de l’entitat. En coordinació i seguiment amb la persona tècnica de comunicació i la persona de dinamització.

ESF podrà donar suport a la cerca de beques o qualsevol altre tipus d’ajuda econòmica destinada a cobrir parcial o totalment les despeses de mobilitat i estada a Medellín, d’acord amb els criteris ètics de l’organització. Es prepararà el viatge amb el grup, per a conèixer la cultura, història i projecte, revisant el protocol de seguretat, pressupost, assegurança de viatge, vacunes i altres preparatius.

Es valorarà molt positivament formar part de la UPC per tal de poder accedir a les beques del CCD

Enviar CV i carta de motivació a dinamitzacio@esf-cat.org fins el 16 de juny de 2024