Voluntariat amb infància

Voluntariat amb infància

Els projectes socioeducatius de Save the Children estan dirigits a nens i nenes de 0 a 18 anys en situació de risc d'exclusió social. Des de Save the Children creiem que l'educació és la millor eina per a trencar amb el cercle hereditari de la pobresa. Per això, els projectes pretenen incrementar les capacitats dels nens i nenes a través de processos d'educació formal i no formal.

El personal d'intervenció d'acció social, amb el suport d'equips de voluntaris i voluntàries, brinda un espai de suport educatiu adequat i de qualitat per als nens i nenes. Durant la sessions es treballen tècniques d'estudi, tasques, deures i educació en valors.

En l'àmbit de l'educació no formal, treballem perquè els nens en situació més vulnerable disposin d'espais segurs per al joc. A través de les activitats que organitzem aprenen a relacionar-se amb altres nens, estableixen relacions de no violència, adquireixen valors com el respecte, aprenen normes de convivència i hàbits de vida saludable i higiene.

Si tens ganes d'ajudar aquest nou curs, et pots inscriure en aquesta oferta i ens posarem en contacte amb les persones inscrites al setembre, per a convidar-vos a una sessió informativa perquè pugueu conèixer una mica millor l'organització i el voluntariat.

PERFIL:

Funcions del voluntariat

Els voluntaris i/o voluntàries participen entre dues i sis hores per setmana en horari de tarda, el dia dependrà en funció de la seva disponibilitat i la naturalesa del projecte.

- Suport en els processos de reforç educatiu
- Suport en les activitats socioeducatives
- Suport a l'equip educatiu contractat en la planificació i preparació d'activitats.

Requisit i condicions:

- Tenir més de 16 anys
- Estar compromès amb els drets de la infància
- Acceptar i complir la política de protecció d'infància de Save the Children.
- Certificat negatiu de delictes sexuals
- Tenir ganes i motivació
-Compromís curs escolar

Es prioritzarà aquells candidats amb coneixements en educació, oci i temps lliure, i gestió d'intervencions socials.
Es valorarà coneixement en altres idiomes: anglès, romanès, àrab; així com el coneixement de l'idioma autonòmic corresponent (català).
Assistència a una formació obligatòria sobre Política de Salvaguarda i Prevenció de Riscos

Voluntariat no remunerat

Al llarg del voluntariat s'oferirà de manera optativa un ampli ventall de formacions online en intervenció social amb infància

Territoris disponibles:

 - Barcelona ciutat (Can Peguera, Nou Barris, La Sagrera, Porta, Sant Martí o Trinitat Nova)

- Canovelles

Dedicació:

Entre 1 i 4 tardes, a convenir