Tècnic/a en comunicació pel projecte ciutats defensores dels drets humans

Tècnic/a en comunicació pel projecte ciutats defensores dels drets humans

La Comissió Catalana d’Acció pel Refugi té com a objectius la defensa del dret d’asil i els drets de les persones refugiades i immigrants, alhora que treballem per afavorir els seus processos d’inclusió social a Catalunya. Des de la Comissió qüestionem la pretesa voluntarietat de les migracions i volem obrir un debat sobre les formes de persecució i vulneracions de drets humans que necessiten d’algun tipus de protecció.

Descripció del lloc de treball
El lloc de treball s’incorpora dins de l’Àrea de Desenvolupament i Enfortiment Institucional, i sota la supervisió de les persones responsables del projecte Ciutats Defensores dels Drets Humans, que gestiona l’entitat. Alhora, en el marc de l’execució del projecte, es coordinarà amb el Fons Català de Cooperació al Desenvolupament i els municipis i institucions participants. El lloc de treball contempla el disseny, execució i avaluació de les activitats de comunicació del projecte Ciutats Defensores dels Drets Humans. El projecte s’ha dotat d’un pla de comunicació, el qual es vol implementar per tal d’augmentar l’impacte en la comunicació, visibilització i difusió.

Ciutats Defensores dels Drets Humans, és un projecte gestionat per la Comissió Catalana d’Ajuda al Refugiat conjuntament amb el Fons Català de Cooperació al Desenvolupament, que compta amb la participació de 27 municipis i diverses entitats i institucions catalanes. El projecte té l’objectiu d’acompanyar i visibilitzar la tasca dels defensors i defensores dels drets humans i denunciar la persecució que pateixen, a través del coneixement, la promoció i la defensa dels drets humans entre la ciutadania catalana.

Funcions:
•    Implementar les accions contemplades al pla de comunicació del projecte, seguiment d’aquest i elaboració d’informe d’avaluació final.
•    Elaboració de les agendes de comunicació individuals per les persones defensores de drets humans, acompanyament i seguiment. Gestió d’entrevistes i reportatges.
•    Coordinació amb els diferents departaments de comunicació municipals, mitjans de comunicació dels municipis, entitats i institucions participants.
•    Difusió de totes les activitats del projecte.
•    Planificació i gestió de rodes de premsa.
•    Dinamització, manteniment, actualització i suport en la traducció de la web; dinamització de les XXSS.
•    Clipping: recopilació de totes les aparicions als mitjans i difusió a les xarxes socials del projecte.
•    Disseny i gestió d’un butlletí trimestral.
•    Suport en l’execució del projecte.

Requisits
•    Llicenciatura/grau en comunicació. Experiència mínima de 2 anys en tasques de comunicació: experiència en l’àmbit de la comunicació del Tercer Sector.
•    Experiència en organització de campanyes d’incidència política.
•    Formació en Drets Humans
•    Experiència en organització d’esdeveniments i activitats de comunicació.
•    Experiència en community management: CRM, CMS, google analytics i posicionament SEO.
•    Nivell C de català.
•    Domini de l’idioma anglès i/o francès. Es valorarà qualsevol coneixement d’un altre idioma.

Capacitats i compromisos
•    Capacitat relacional i de comunicació.
•    Capacitat resolutiva i proactiva.
•    Capacitat d’anàlisi.
•    Capacitat de treball autònom i de priorització de tasques.
•    Disposició per al treball en equip en ambients interculturals.
•    Compromís amb els objectius de CCAR, amb la seva missió, visió i valors.
•    Resistència a l’estrès i orientació a l’assoliment d’objectius.
 

Es valorarà:
•    Capacitat de treball i motivació per treballar en la defensa dels drets humans i del dret d’asil.
•    Capacitat pel treball en equip.
•    Coneixements en matèria d’asil i immigració. Coneixements teòrics-pràctics sobre DDHH, gènere i/o Educació per la Justícia Global.
•    Experiència com a treballador/a i/o voluntari/a en entitats sense ànim de lucre.
•    Flexibilitat horària.

Condicions:
•    Incorporació immediata
•    Jornada: 25 hores setmanals
•    Contracte indefinit
•    Remuneració: 18.315,08€ bruts anuals
•    Lloc de treball a Sant Boi de Llobregat.

Informació requerida
Enviar el currículum vitae amb carta de motivació a ccar@ccarefugi.org amb la referència: Tècnic/a comunicació CDDH.
El termini de presentació de candidatures finalitza el 22/05/2024.
Només es contactarà amb les persones preseleccionades.
 

Sou
18.315,08€ bruts anuals