Tècnic/a de projecte europeu - convocatòria «Connect for Global Change» –

Tècnic/a de projecte europeu - convocatòria «Connect for Global Change» –

El projecte Connect for Global Change és un projecte europeu en consorci que tindrà lloc a 11 països i permetrà distribuir fons entre més de 550 petites i mitjanes ONG per a la realització de projectes de comunicació i d'educació transformadores. Els projectes prioritzaran la incorporació de joves i del feminisme. En el cas de Catalunya,  els projectes becats possibilitaran la realització de campanyes d’educació i comunicació i es fomentarà la col·laboració entre organitzacions, especialment juvenils i/o feministes, periodistes i mitjans. Aquest projecte és la continuació del projecte «Frame, Voice, Report» i la Beca Devreporter.

Objectiu general del lloc de feina

La persona seleccionada s'encarregarà de l'execució del projecte Connect for Global Change en coordinació amb l'equip tècnic de Lafede.cat, i especialment amb l’equip de coordinació i administració del projecte. 

Serà l'encarregada del llançament de les convocatòries de beques, de dinamitzar les activitats de formació i d'intercanvi previstes, així com del seguiment dels projectes que es becaran a Catalunya. També portarà la gestió tècnica del projecte (informes tècnics, econòmics i avaluació) i la comunicació directa amb les organitzacions sòcies del projecte.

Competències

Es requereix una persona amb experiència de treball en el sector de les ONG, l’educació i la comunicació per a la transformació social i la gestió de projectes; amb capacitat per a l'organització autònoma de la feina; habilitats per les relacions humanes i el treball en equip; i iniciativa i flexibilitat; capacitat d’adaptació als canvis.

REQUISITS 

 • Estudis tècnics o superiors.
 • Imprescindible català i alt nivell d'anglès parlat i escrit.
 • Experiència prèvia en gestió de projectes amb finançament d’organismes públics com UE, AECID o ACCD.
 • Coneixement del sector de pau, drets humans i cooperació al desenvolupament. 
 • Experiència en organització d'activitats de formació, tallers, intercanvis associatius.
 • Coneixement del teixit associatiu juvenil i/o feminista 
 • Coneixements d’educació i comunicació per al canvi social. 
 • Bona capacitat en la comunicació oral i escrita. 
 • Capacitat per treballar en equip, i per les relacions humanes. 
 • Disponibilitat per a viatjar (1-2 viatges de 3 dies/any). 

ES VALORARÀ

 • Experiència de treball en associacions, i/o amb voluntariat
 • Experiència en projectes europeus
 • Experiència en la dinamització de grups i reunions
 • Experiència en l’ús habitual de les xarxes socials
 • Formació en educació crítica, periodisme o comunicació
 • Coneixement del panorama comunicatiu català (periodistes i mitjans)

CONDICIONS LABORALS 

 • Contracte segons legislació vigent  per un període de 42 mesos 
 • Jornada laboral de 35h setmanals
 • Salari brut anual: 31.646,48€
 • Lloc de feina presencial a Barcelona amb possibilitat de treball a distància parcial
 • Incorporació 2 d’abril de 2024

Les persones interessades han d'enviar un currículum actualitzat i una carta de motivació per la plaça a federacio@lafede.cat, amb l'assumpte OL_Tècnic_Projecte_Europeu fins el 25 de febrer.

La federació realitzarà una entrevista i una prova tècnica a les persones candidates que hagin quedat seleccionades. Si en el termini de 30 dies des del tancament de l’oferta les persones candidates no han rebut cap resposta, es donarà per finalitzat el procés de selecció.

Lafede.cat té el compromís d'assegurar el benestar de l'equip i a proveir d'espais de treball segurs, amb la prevenció de qualsevol comportament relacionat amb l'assetjament, l'abús, o l'explotació sexual; d'altres actuacions contràries al benestar de les persones adultes, joves o infants; així com de qualsevol comportament com el frau, la corrupció o altres delictes. Lafede.cat demanarà el compromís exprés de la persona seleccionada de conèixer i complir el Protocol contra les violències sexuals de l'entitat, i d'altres documents de regulació interns.

D’acord amb el Reglament (UE) 2016/679 relatiu al tractament de les dades personals de les persones físiques us informem que, en enviar aquesta oferta, consentiu que les vostres dades personals siguin tractades per Lafede.cat – Organitzacions per a la Justícia Global, amb la finalitat de gestionar els processos de selecció. Les dades personals proporcionades es conservaran 1 any i, passat aquest període, seran destruïdes.

La persona sol·licitant pot exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació, oposició, limitació i portabilitat de les seves dades, mitjançant correu electrònic a l’adreça informacio@lafede.cat, indicant la referència “Protecció de Dades”, acompanyant la sol·licitud amb una còpia del DNI o qualsevol altre document d’identificació. Si considera que els seus drets no s’han atès adequadament, té dret a presentar una reclamació davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades.

Les ofertes per llocs de feina de Lafede.cat estan subjectes a la demanda de Referències satisfactòries vigents (de màxim 2 anys), o altres tipus de controls.

Sou
31.646,48€