Tècnica de Comunicació – Xarxes Socials i premsa

Tècnica de Comunicació – Xarxes Socials i premsa

Irídia – Centre per la Defensa dels Drets Humans som una entitat que treballa a Catalunya per la defensa dels drets humans i, en concret, per la defensa dels drets civils i polítics. 

L’Eix de Comunicació, Incidència i Cultura treballa per dur a terme una comunicació transformadora, amb l’objectiu de visibilitzar l’activitat de l’entitat i, en la mateixa línia, d’impulsar canvis polítics. Aquesta forma de comunicar forma part també del desenvolupament de litigis estratègics i campanyes que, en última instància, volen contribuir a conscienciar la població pel que fa a la defensa de drets.

Descripció del lloc de treball (més detalls)

Gestió de les xarxes socials de l’entitat
Responsable de premsa
Elaboració i difusió de campanyes de sòcies
Gestió de la pàgina web

Requisits imprescindibles

Experiència mínima de 3 anys treballant amb xarxes socials
Experiència mínima de 2 anys en redacció de notes de premsa i comunicats
Experiència treballant en equip.
Coneixements de màrketing digital / similar
Domini de WordPress / ofimàtica / facilitat en l’ús de programari
Nivell expert de català i castellà, nivell equivalent a B2 d’anglès
Habilitats socials i comunicatives.
Interès per la defensa dels drets humans.
Capacitats organitzatives i treball autònom
Flexibilitat (capacitat d’adaptació i reacció)

Es valorarà positivament

Experiència en comunicació política
Experiència o formació en drets humans
Experiència en producció d’esdeveniments.
Experiència en el sector associatiu / ESS.
Perspectiva de gènere i antiracista.
Coneixement d’altres llengües.
Formació universitària o professional en Periodisme, Publicitat o similar
Coneixement d’ús de Sinèrgia

Persones interessades enviar el CV i una carta de motivació en un correu amb l’assumpte “Tècnica de comunicació - xarxes socials i premsa” a l’adreça electrònica info@iridia.cat. Data límit el 27 de setembre de 2023. Les sol·licituds que no incloguin la carta de motivació i una mostra dels treballs anteriors no seran tingudes en compte. 

Sou
Brut anual amb pagues prorratejades: 2023: 22.832,31 € | 2024: 23.961,56 € | 2025: 24.899,76 €