TdR de l'avaluació final mixta del projecte “SARP Frontera Sud"

TdR de l'avaluació final mixta del projecte “SARP Frontera Sud"

Les entitats NOVACT i IRÍDIA preveuen la realització d'una avaluació mixta del projecte “SARP Frontera Sud: Sistema d’Alerta i Resposta Primerenca pels drets de les persones migrants”, amb èmfasi en el procés d'articulació i execució entre les organitzacions implicades, així com en les estratègies emprades per a la consecució de resultats.

Aquesta avaluació s'emmarca en la normativa de seguiment i justificació de la subvenció atorgada per l’ACCD en la seva convocatòria de projectes de cooperació al desenvolupament - L1 de l'any 2021. En aquest sentit, és un requisit imprescindible realitzar una avaluació del projecte esmentat, subvencionat amb fons públics del govern de la Generalitat de Catalunya. 

Les avaluacions mixtes són ideals quan es vol  que l’avaluació tingui un component important d’aprenentatge així com un instrument d'anàlisi participativa. L’equip d’avaluació inclourà figures internes de les organitzacions implementadores amb un lideratge extern.

Descripció dels serveis sol·licitats i consideracions metodològiques: 

- Valorar el nivell d’acompliment, descriure la composició i l’estat i avaluar l’eficàcia i eficiència del treball en xarxa relatiu a A.2.1.: Creació i activació d´un sistema de monitoratge i sistematizació de vulneracions de drets a Frontera Sud.

- Descriure, avaluar en abast i eficiència i oferir recomanacions de millora pel que fa a A2.1.1.: Desenvolupament infraestructura de monitoratge i informació del Sistema d’Alerta i Resposta Primerenca.

- Valorar la idoneïtat de les estratègies de comunicació i coordinació entre entitats que treballen en xarxa en el monitoratge de drets humans a la Frontera Sud, amb relació a A2.1.2.: Creació de l’estructura d’intercanvi i l’obertura dels canals de comunicació entre les entitats.

- Valorar la pertinença, metodologia i impacte d’A.2.3. Elaboració d’un informe anual sobre la situació de vulneració de drets humans en la frontera sud-occidental d'Europa.

Durada de la missió 

La durada màxima de la missió és de 90 dies, entre l’1 d’Octubre i el 31 de Desembre.

Perfil de l’equip avaluador

L’equip de consultoria respondrà el següent perfil: 

- Comprovada capacitat tècnica i experiència d'almenys 3 anys en la realització de treballs anteriors similars a aquest, especialment en drets humans i el EGBDH.

- Gran coneixement i maneig (demostrable) de metodologies d'avaluació i recerca social.

- Familiaritat amb diferents metodologies d'avaluació i els altres factors relacionats amb avaluacions a nivell d'incidència / opinió pública

- Coneixement del context de la zona d'intervenció del projecte.

- Capacitat d'anàlisi per a identificar els punts forts i àrees de millora, així com els aspectes crítics de la realitat analitzada i la intervenció del projecte basat en un enfocament de drets.

- Coneixements i sensibilitat sobre enfocaments de gènere i enfocament de drets en els projectes de desenvolupament.

Com aplicar? 

La data límit per a la presentació d'ofertes és el 29 de setembre de 2023 abans de les 20.00. Els licitadors i les licitadores hauran d'enviar l'expedient de sol·licitud per correu electrònic a thais@novact.org. L'expedient de sol·licitud ha d'incloure, com a mínim, una còpia dels següents documents:

- Nota metodològica sobre com es durà a terme l'avaluació (màxim 2 pàgines).

- CV amb indicació dels treballs anteriors realitzats en el mateix àmbit o regió.

- Almenys, 3 contactes de referència de treballs anteriors.

S’avaluarà positivament si s'adjunten treballs passats que guardin relació amb alguns dels criteris establerts en aquest apartat (especificant al fet que criteri o criteris fa referència).

Si us plau, escrigui la següent referència en l'assumpte del correu electrònic: "SARP: Avaluació final".

Si té alguna pregunta sobre aquesta convocatòria de serveis, posi's en contacte amb thais@novact.org. El correu electrònic serà l'únic canal de comunicació amb els sol·licitants.

Els criteris que es tindran en compte per a seleccionar l'oferta guanyadora són:

- Metodologia proposada (60%)

- Experiència del licitador o licitadora (40%) sobre la base dels criteris establerts en la secció 5.5 dels TdR.

Sou
5250,00 euros (impostos inclosos)