TDR AVALUACIÓ FINAL EXTERNA MOÇAMBIC

TDR AVALUACIÓ FINAL EXTERNA MOÇAMBIC

Avaluació final del projecte Contribuir a la reducció de la violènica de gènere mitjançant accions que promoguin la igualtat i l' apoderament socioeconòmic a Inhamabane i Morrumbence ( Moçambic).Projecte finançat per l' Agència Catalana de Cooperació al desenvolupament i Creu Roja Catalunya 

El projecte té com a objectiu general contribuir a la reducció de la violència de gènere mitjançant accions que promoguin la igualtat i l'apoderament socioeconòmic en Inhambane i Morrumbene (Moçambic).


L' objectiu específic és enfortir les capacitats municipals i comunitàries per a la prevenció de la violència de gènere a través de processos de sensibilització, formació i apoderament socioeconòmic a la ciutat de Inhambane i en el districte de Morrumbene (província de Inhambane).


Per a això s'han definit tres estratègies d'intervenció:
 Resultat 1: Millora dels coneixements sobre els drets de les dones, igualtat i violència de gènere a nivell comunitari augmentant la capacitat per a prevenir, detectar i denunciar situacions de violència basada en el gènere.

 Resultat 2: Enfortiment de les capacitats d'agents implicats/as en el Mecanisme Multisectorial d'Atenció Integral a Dones Víctimes de Violència basada en el gènere, sobre els serveis de prevenció i atenció integral oferts.

Resultat 3: Increment de l'apoderament socioeconòmic de les dones víctimes de violència de gènere mitjançant formacions en gestió de negocis, drets de les dones, lideratge i formació professional.

El projecte pretén potenciar les capacitats d'incidència en l'erradicació de la violència de gènere, millorar la qualitat dels serveis d'atenció a víctimes de VbG i promoure l'exercici dels drets socioeconòmics de dones víctimes de VbG.