Persona tècnica de suport a l'oficina

Persona tècnica de suport a l'oficina

La Taula Catalana per la Pau i els Drets Humans a Colòmbia és una plataforma d’entitats catalanes que treballen per a Colòmbia. Va ser creada l’any 2002 i es constitueix com una xarxa de solidaritat i un espai de concertació per a la incidència política i la sensibilització de la societat catalana.

Treballa per contribuir des de Catalunya a la construcció d’una pau estable i duradora a Colòmbia que respecti i garanteixi els drets humans, acompanyant la sortida negociada i definitiva del conflicte colombià a tots els seus àmbits: polític, social, ambiental i armat. I també per visibilitzar i donar veu a les entitats i persones defensores de drets humans que treballen en la construcció de la pau a Colòmbia.

TASQUES A DESENVOLUPAR
- Organització d’activitats de sensibilització i incidència 
- Redacció, edició i publicació de documents i materials de difusió
- Participació al Grup d’Empresa i Drets Humans
- Dinamització de reunions i trobades amb persones defensores de drets humans
- Suport en tasques de comunicació: gestió de xarxes social, redacció de continguts, etc.

REQUISITS
- Coneixement de la realitat colombiana i capacitat d'anàlisi de la conjuntura sòcio-política
- Coneixements en l'àmbit dels drets humans i pau 
- Experiència en ús de xarxes social i redacció de continguts
- Català parlat i escrit. Nivell superior
- Perspectiva feminista i coneixements en els enfocaments de gènere i drets humans
- Capacitat de planificació, resolutiva, autonomia i de treball en equip. Habilitat en comunicació,  adaptabilitat i relacions interpersonals.
- Motivació i identificació amb els principis i treball de la Taula Catalana per la Pau i els Drets Humans a Colòmbia

ES VALORARÀ
- Estudis tècnics o superiors
- Experiència prèvia de treball a Colòmbia, amb organitzacions de pau i drets humans
- Vinculació i contacte previ amb l’entitat
- Coneixements de la temàtica de violació de drets humans per part d’empreses
- Coneixement del moviment associatiu i de la xarxa catalana sobre Colòmbia a Catalunya, l'Estat espanyol i la UE
- Nivell intermedi d’anglès

CONDICIONS LABORALS
- Contracte laboral de 20 hores setmanals. Període de prova de dos mesos.
- Salari – 1.253 € bruts (14 pagues)
- Sistema de treball híbrid: teletreball i presencial a les oficines de Barcelona
- Incorporació: 6 de maig de 2024
- Horari: a convenir

Les persones interessades poden enviar el seu currículum i una carta de motivació a coordinacio@taulacolombia.org fins al 10 d’abril de 2024, indicant a l’assumpte “OFERTA FEINA”.

Es realitzarà un entrevista a les persones finalistes del procés de selecció.

Si en el termini de 15 dies posteriors a la finalització del termini les persones candidates no han rebut cap resposta, es donarà per finalitzat el procés de selecció.

Sou
1.253 € bruts (14 pagues)