Noves places de voluntariat PCR a Moçambic

Noves places de voluntariat PCR a Moçambic

Oferim dues places de voluntariat pel Programa de Coneixement de la Realitat (PCR) a Maputo, Moçambic!

Si tens formació i/o experiència en tractament i disseny de projectes, drets humans, gènere o cooperació internacional, entre d’altres, aquesta pot ser una bona oportunitat!

Oferim dues places, una de perfil social i una altra de perfil tècnic. A continuació exposem tota la informació:

Projecte

El projecte que actualment Enginyeria Sense Fronteres (ESF) estem duent a terme a Maputo, se centra en afavorir l’enfortiment associatiu local de la ciutat, per a l’exercici dels seus drets com a ciutadans conscients de les accions de desenvolupament per una ciutat més sostenible a favor de la justícia climàtica amb un enfoc de gènere. Es pretén enfortir aquest moviments locals a través de l’empoderament de la dona en l’agricultura urbana sostenible, reforçant les seves capacitats per a l’exercici de la seva autonomia i liderança en la presa de decisions en les seves associacions i comunitats.

Totes les accions estan coordinades amb el municipi i amb l’administració del districte KaMubukwana, així com amb la contrapart ABIODES. En concret, estem treballant amb 4 associacions de productores (Força do Povo, 10 de Novembro, Centro das Mulheres i Adema). Des de Barcelona, amb la finalitatde reforçar les pràctiques que promouen un enfoc de gènere transversal, es comptarà amb la Fundació SURT.

Context de la demanda

ESF som una organització formada principalment per voluntaris i voluntàries, amb un caràcter associatiu basat en la participació activa i democràtica dels seus membres. Els grups de treball són les eines bàsiques que té l’associació per dur a terme les activitats que es contemplen en els diferents projectes.

ESF som presents a Maputo des de l’any 2007, quan es va iniciar amb la construcció de canalitzacions de drenatge i latrines al barri perifèric de Maxaquene A. Aquest va ser un Programa de Cooperació Directa amb l’Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament que va continuar gràcies al suport de l’Ajuntament de Barcelona. Des d’aquell moment, a Enginyeria Sense Fronteres hem continuat treballant en la promoció dels drets i deures de la ciutadania que habita al teixit informal de Maxaquene A, acompanyant-la en processos participatius en què els seus habitants defensen el seu dret a la ciutat i a un medi ambient saludable.

Durant aquests anys es va observar que, a la ciutat de Maputo, la proporció de matèria orgànica respecte a la quantitat del residu sòlid total era molt significativa (de fins a un 60%), per la qual cosa el propi desenvolupament de la intervenció va portar a centrar l’atenció en la millora de la gestió del dit element. Així, des de finals de l’any 2017, ESF treballa en l’àmbit del compostatge com a estratègia de valorització del residu orgànic, l’aprofitament del qual a la ciutat de Maputo està encara poc desenvolupat. Des del 2020, s’ha centrat en l’enfortiment de la cadena agroecològica, promovent accions de desenvolupament sostenible dels recursos naturals mitjançant material orgànic de gran valor com el compostatge, biofertilitzants, biopesticides per apostar per l’agroecologia des de l’òptica feminista i acompanyat de la comunicació social per augmentar l’impacten les comunitats al districte KaMubukwana.

Activitats

a) Perfil tècnic

 • Formació prèvia i seguiment amb ESF. Es durà a terme una preparació prèvia amb participació activa d’ESF. Durant l’estada a Moçambic, les persones seleccionades mantindran contacte permanent amb el grup de voluntàries d’ESF, participant en reunions de seguiment i enviant informes i, al retorn, compartiran l’experiència amb el grup.
 • A terreny: buscar metodologies per millorar els cultius de les associacions així com els sistemes de reg, tot orientat a una producció agroecològica sostenible (de autoconsum i venda).

Les tasques a realitzar són les següents:

 • Suport en la implementació de cultius ecològics mitjançant l’ús i la creació de matèria orgànica per una major adherència de les associacions productores a l’agroecologia.
 • Suport en la implementació de tècniques resilients per a la millora dels cultius davant de les dificultats provocades per la crisis climàtica: pluges tropicals, sequeres, inundacions…
 • Suport en la implementació de sistemes de reg més eficients adaptats al context de cada associació.
 • Elaboració d’informes de les activitats realitzades en el marc del seu voluntariat.

b) Perfil social

 • Formació prèvia i seguiment amb ESF. Es durà a terme una preparació prèvia amb participació activa d’ESF. Durant l’estada a Moçambic, les persones seleccionades mantindran contacte permanent amb el grup de voluntàries d’ESF, participant en reunions de seguiment i enviant informes i, al retorn, compartiran l’experiència amb el grup.
 • A terreny: creació d’espais per a formacions de sensibilització agroecològica, amb perspectiva de gènere i recerca de canals de comercialització per a la implementació de punts de venda agroecològica amb les eines de màrqueting adequades.

Les tasques a realitzar són les següents:

 • Creació, organització i participació en campanyes de sensibilització comunitària centrades en processos ecològics com el compostatge i altres productes orgànics de gran valor com biofertilitzants o biopesticides.
 • Suport en la elaboració de material audiovisual i divulgatiu (cartells i tríptics, entre altres) per a les activitats de sensibilització mediambiental i comercialització de productes i insums agroecològics..
 • Suport en màrqueting digital i xarxes socials.
 • Suport en la programació d’esdeveniments per a les activitats de comercialització de les associacions.
 • Enfortir les capacitats de l’equip local en l’ús d’eines informàtiques.
 • Promoció de dinàmiques associatives dels barris i acompanyament en les activitats de sensibilització a les escoles per a la creació de millores medioambientals: creació de cultius urbans, reforestament, entre d’altres.
 • Elaboració d’informes de les activitats realitzades en el marc del seu voluntariat.

Dedicació temporal

L’estada serà de 2 mesos a partir de setembre de 2024 (data d’inici negociable), amb una jornada de treball habitual de 8 hores diàries i 5 dies a la setmana, amb flexibilitat.

Perfil demanat

No es requereix formació ni experiència específica, tot i que es valorarà positivament la predisposició de continuar formant part de l’entitat una vegada acabada l’estada a terreny, així com els coneixements i experiència en:

 • Haver format part d’altres entitats i/o voluntariats.
 • Haver participat en la dinamització de tallers, xerrades, activitats i similars.
 • (Perfil tècnic) Coneixements tècnics sobre producció agroecològica (elaboració de compost, diversificació de cultius, tractament de llavors als vivers, sistemes de reg per a diferents cultius, etc.).
 • (Perfil tècnic i social) Coneixements tècnics mediambientals, bon nivell d’ofimàtica,..
 • Coneixements de portuguès i/o interès en aprendre la llengua portuguesa.

Condicions

La persona voluntària es vincularà a l’organització i al projecte des del dia de la seva selecció, participant en les reunions i en el pla de formació previ a l’estada en terreny i durant, com a mínim, 1 any després de tornar.

La persona participant del projecte PCR d’ESF s’implicarà en la comunicació de la seva experiència i del projecte creant material audiovisual per les xarxes socials i la web de l’entitat. En coordinació i seguiment amb la persona tècnica de comunicació i la persona de dinamització.
ESF podrà donar suport a la cerca de beques o qualsevol altre tipus d’ajuda econòmica destinada a cobrir parcial o totalment les despeses de mobilitat i estada a Maputo, d’acord amb els criteris ètics de l’organització. Es prepararà el viatge amb el grup, per a conèixer la cultura, història i projecte, revisant el protocol de seguretat, pressupost, segurde viatge, vacunes i altres preparatius.

ESF es farà càrrec de la logística necessària en terreny per a l’execució de les activitats en l’àmbit rural, posant a la disposició de les persones seleccionades els equips de pernoctació en camp, alimentació i transport, quan sigui necessari en el procés d’execució del projecte.

Enviar CV i carta de motivació a dinamitzacio@esf-cat.org fins el 10 de març de 2024.