Coordinador/a de visibilizació PBI Colòmbia

Coordinador/a de visibilizació PBI Colòmbia

PBI Colòmbia té oberta la convocatòria de COORDINADOR/A DE VISIBILIZACIÓ DE PBI COLÒMBIA

Aquest lloc és només per a persones que NO són colombianes, per polítiques internacionals de PBI. Convidem a totes les persones colombianes a postular a les convocatòries dels projectes de Mèxic, Guatemala,Hondures, Kenya i Indonèsia. Per a més informació, visiti www.peacebrigades.org

PBI Colòmbia és una organització no governamental, aconfessional i independent, reconeguda per l'Oficina  de l'Alt Comissionat de les Nacions Unides per als Drets Humans a Colòmbia. PBI exerceix labors d'observació i acompanyament internacional al país des de 1994. El nostre objectiu és protegir l'espai d'actuació de les organitzacions defensores de drets humans i comunitats víctimes del conflicte armat a Colòmbia. Visiti la nostra pàgina web www.pbicolombiablog.org per a conèixer l'organització i el seu treball a Colòmbia.

La persona formarà part d'un equip de 4 persones encarregades de la Visibilització (Incidència i juntament amb una altra persona de l'equip, les accions de Visibilització a Colòmbia. Les responsabilitats d'aquest  lloc es reparteixen en les següents categories:


PUBLICACIONS
✓ Coordinar la implementació de l'estratègia de visibilització de PBI Colòmbia.
✓ Coordinar l'elaboració de documents d'incidència (Focus d'Interès, estudis de cas, Alerta d'Acció) i altres publicacions (articles, entrevistes, peces comunicatives).
✓ Redactar materials periodístics en castellà, tenint en compte la línia editorial i els criteris de seguretat de PBI Colòmbia.
✓ Mantenir contactes amb mitjans de comunicació a nivell internacional.
✓ Fer correcció d'estil de textos en espanyol i diagramar publicacions per a materials electrònics i impresos.
✓ Divulgar les publicacions en les xarxes socials i la pàgina Web.
✓ Mantenir actualitzat la pàgina Web i les xarxes socials de PBI Colòmbia.
✓ Monitorar i avaluar les publicacions.
✓ Elaboració de materials audiovisuals (entrevistes en vídeo, realització de fotografies,producció de vídeos curts).


INCIDÈNCIA
✓ Coordinar en conjunt amb l'altra persona encarregada la incidència política a nivell nacional amb les seves
iniciatives i esdeveniments corresponents (conferències, tallers i reunions amb el Govern colombià, cos diplomàtic, organismes internacionals etc.).
✓ Fer costat a les Representants de PBI a Europa i als EUA en el desenvolupament d'estratègies d'incidència  a nivell internacional.
✓ Coordinar activacions del Projecte de PBI a Colòmbia (espai de presa de decisió, Alerta d'Acció, document d'activació, documents de suport, avaluació de l'activació, entre altres).
✓ Elaborar anàlisi de conjuntura, context i risc respecte als impactes en la situació de drets humans a Colòmbia.
✓ Representar al Projecte en diversos espais d'incidència a Colòmbia (seguiment a les plataformes nacionals i internacionals etc.).
✓ Coordinar i donar seguiment al pla d'interlocucions amb autoritats, juntament amb el Cibo i els equips de terreny en nivell regional.
✓ Aportar informació sobre incidència a diferents parts del Projecte (Recaptació de Fons, Formació, etc.).
✓ Coordinar les activitats d'anàlisis, elaboració de polítiques i vetllar per la coherència dels
discursos del Projecte i de la priorització de temes d'incidència dins i fora de Colòmbia.


COORDINACIÓ INTERNA
✓ Fer seguiment de la conjuntura regional, nacional i internacional, garantint coherència discursiva i estratègica del projecte enfront del context colombià.
✓ Garantir la formació inicial i contínua de els/as voluntaris/as que ingressen al projecte.
✓ Col·laborar en l'elaboració de cartes, respostes a altres ONG internacionals i nacionals i entitats de l'Estat.
✓ Assumir periòdicament la Guàrdia, és a dir estar localitzable, per a respondre a emergències dels equips i la resta del Projecte, fins i tot durant els fins de setmanes i festius.
✓ Donar suport al seguiment a les estratègies nacionals i assumptes de seguretat que concerneixen el projecte

Sou
Segons termes y condicions de l'entitat ( veure enllaç)