Coordinador/a de projecte a terreny. Moçambic

Coordinador/a de projecte a terreny. Moçambic

Es busca persona expatriada per gestionar la primera intervenció de ASF a la provincia de Gaza. 

Aquest projecte és la primera intervenció d'ASF a la província de Gaza i dóna continuïtat al
treball realitzat a Inhambane a la línia "Dret a no patir violència", es basarà en la
experiència i les lliçons apreses des del 2019.
El projecte es durà a terme en associació amb la Direcció Provincial de Salut de Gaza (DPS-G)
i els Serveis Provincials d'Acció Social (SPAS-G), i col·laborarà amb altres institucions com
la Policia de la República de Moçambic (PRM), l'Institut de Promoció i Assessorament
Jurídic (IPAJ), amb algunes associacions i ONG locals (FAMOD, ACAMO, AJODEMO, Fòrum
Mulher, Mahlalhle, Paralegais, etc.)."
Objectiu general: Afavorir l'exercici dels drets de les dones víctimes  de violència
de gènere (VdG) a Moçambic.
Objectiu Específic: Garantir la  prevenció/assistència integral a dones en situació VdG a
les províncies de Gaza i Inhambane
R1: Promogut apoderament/enfortiment de les capacitats de dones/homes
província d'Inhambane a VdG.

R2: Millorada la implementació del Mecanisme Multisectorial d'atenció a víctimes com a espai
coordinació a la província Gaza.
R3: Millorada la qualitat dels serveis d'atenció a la província Gaza a dones en situació de VdG a nivell de cobertura.

Sou
-