Coordinadora de finances

Coordinadora de finances

Desos necessita incorporar a l’equip una persona que ocupi la posició de Coordinació d’administració i finances de l’entitat. Busquem un perfil amb coneixements i experiència en la gestió financera i administrativa d’una entitat social.

FUNCIONS 

 • Realitzar la gestió econòmica i financera de l’entitat en dependència de la Coordinació General.
 • Formular i fer el seguiment del pressupost general de l’entitat i participació i supervisió en la formulació final dels pressupostos dels projectes.
 • Fer una bona gestió i planificació de la tresoreria.   
 • Assegurar el compliment dels requisits legals relacionats amb els Comptes Anuals, Hisenda i altres administracions competents. 
 • Supervisió  de la comptabilitat de l’entitat. 
 • Realitzar la presentació i la justificació de les subvencions, licitacions i ajuts privats en aspectes econòmics i administratius. ( domini de formulació, reformulació, cofinançament i justificació). 
 • Control de pagaments.
 • Garantir el manteniment dels serveis interns de l’entitat (Sistema informàtic i de comunicacions, manteniment de les oficines, proveïdors... etc).
 • Vetllar pel bon funcionament de l’administració de l’entitat. 
 • Realitzar la gestió del personal (administració de RRHH, riscos laborals..). 
 • Assistir a la Coordinació  en aquells aspectes que es considerin. 

 

REQUISITS 

 • Capacitat analítica per gestionar un pressupost i la capacitat justificativa de l’entitat: analitzar ingressos, despeses, marges. 
 • Preparar reports, propostes i accions correctores i de millora de manera periòdica. 
 • Formació en econòmiques.
 • Experiència laboral demostrable de mínim 4 anys en càrrecs de responsabilitat en l’àmbit de gestió i l’administració d’entitats, en especial d’organitzacions sense ànim de lucre.
 • Coneixement de les Bases Reguladores de convocatòries de subvencions d’administracions públiques com ara: ACCD, Ajuntament de Barcelona, diferents departament de la Generalitat de Catalunya. 
 • Motivació en l’àmbit de l’acció social i comunitària. 
 • Capacitat de treball en equip, iniciativa, i pro activitat
 • Nivell alt de català (nivell C) i castellà. 
 • Domini Office

 

ES VALORARÀ 

 • Coneixement i/o experiència en gestió de projectes socials. 
 • Experiència en la gestió de captació de fons privats i mecenatge.
 • Experiència en la presentació i gestió de licitacions públiques. 
 • Experiència en treball amb perspectiva de gènere. 

 

CONDICIONS LABORALS 

 • ¾ de jornada del conveni d’Acció Social de Catalunya (28,8 hores setmanals)
 • Contracte indefinit amb període de prova de 6 mesos. 
 • Salari: 1.683,12 euros bruts mensuals ( segons escala salarial de l’entitat).
 • Lloc de treball: Semi presencial, incorporant el teletreball. Oficina Sant Boi de Llobregat.
 • Incorporació immediata: Les persones interessades hauran de fer arribar el seu currículum i breu carta de motivació abans del 16 de Juny de 2024 per correu electrònic a laboral@desosong.org, indicant a l’assumpte “Convocatòria Coordinació d’Administració i finances.”
Sou
1.683,12 euros bruts mensuals (segons escala salarial de l’entitat).