Coordinació tècnica PROIDE

Coordinació tècnica PROIDE

Coordinació tècnica Fundació PROIDE

Coordinador/a tècnic/a de l’entitat: Coordinar i dinamitzar globalment l’entitat. Coordinar l’Equip tècnic i, juntament amb el Patronat, l’Equip de Suport, les delegacions i les comissions de treball. Promoure i impulsar la missió, visió i valors de l’organització.