ADVOCAT/ADVOCADA

ADVOCAT/ADVOCADA

La Comissió Catalana d’Acció pel Refugi  té com a objectius la defensa del dret d’asil i els drets humans de les persones refugiades i migrants, alhora que treballa per afavorir els seus processos d’inclusió social a Catalunya. Des de la Comissió qüestionem la pretesa voluntarietat de les migracions i volem obrir un debat sobre les formes de persecució i vulneracions de drets humans que necessiten d’algun tipus de protecció. 

Objectiu del lloc de treball 

Sota la supervisió de la Coordinació d'atenció a les persones, oferir atenció jurídica a persones refugiades, apàtrides i denegades de la protecció internacional.

Funcions

-    Assessorament i acompanyament jurídic especialitzat per persones refugiades, apàtrides i denegades de la protecció internacional, incloent menors estrangers sense referents familiars.
o    Preparació de la formalització de la sol·licitud de protecció internacional.
o    Assistència a la formalització de la sol·licitud de protecció internacional.
o    Coordinació amb treballadors i educadors socials.
o    Assessorament addicional sobre el procediment de protecció internacional.
o    Gestions amb el Cos Nacional de Policia (CNP).
o    Gestions amb l’Oficina d´Asil i Refugi (OAR).
o    Presentació de la documentació complementària a l’expedient de protecció internacional.
o    Donar suport a la presentació d'informes per a la Comissió Interministerial d’Asil i Refugi (CIAR).
o    Presentació de queixes davant diverses instàncies (Defensor del Pueblo, Delegació de Govern a Catalunya, Oficina d'Asil i Refugi, ACNUR, entre d’altres).
o    Derivacions a altres entitats especialitzades del territori.
o    Assessorament i assistència en relació al procediment de sol·licitud de l'estatut d'apàtrida.

-    Coordinació amb diferents entitats del sector.
-    Coordinació amb l´Oficina d´Estrangeria.
-    Organització de sessions informatives de caràcter grupal o, quan sigui necessari, individual sobre el dret d’asil dirigides a persones víctimes de desplaçament forçat fruit de greus vulneracions dels seus drets humans.
-    Entrevista en profunditat i valoració jurídica, i coordinació amb l’equip tècnic de la CCAR sobre possibles derivacions i el seu posterior seguiment (ja sigui a persones adultes com a menors estrangers sense referents familiars).
-    Assessorament i acompanyament jurídic especialitzat en la realització de tràmits i seguiment d’expedients de protecció internacional de les persones beneficiàries dels Programes d’atenció a les persones
-    Realització de les tasques pròpies de l’àrea jurídica segons les necessitats de l’entitat.

Requisits

-    Formació específica i experiència en protecció internacional. 
-    Formació i experiència en immigració. 
-    Alts coneixements del entorn de recursos socials de Catalunya. 
-    Nivell alt de castellà i català (parlat i escrit). 
-    Francès i/o anglès nivell alt. 
-    Estar col·legiat/da com a advocat/da exercint.

Capacitats i compromisos

-    Capacitat per a les relacions interpersonals i professionals. 
-    Capacitat per a treballar en un equip multidisciplinari. 
-    Autoorganització i autonomia. 
-    Orientació a resultats . 
-    Disposició per al treball en equip. 
-    Capacitat per a desplaçar-se i realitzar atencions fora de l'oficina dins de la jornada laboral.
-    Compromís amb els objectius de CCAR, amb la seva missió, visió i valors.

Es valorarà

-    Formació específica en gènere. 
-    Formació o experiència amb menors
-    Haver format part de CCAR com a persona atesa, treballador/a o voluntari/a. 
-    Capacitat de treball en equip en ambients interculturals. 
-    Experiència associativa.

Condicions

-    Contracte temporal (substitució per maternitat), 35h
-    Incorporació immediata. 
-    Remuneració segons les taules salarials de l'entitat:  30.825,42 bruts anuals
-    Lloc de treball Barcelona. 
-    Quatre dies en horari de matí, un de tarda
-    Dos dies de teletreball setmanals

Informació requerida

Enviar el currículum vitae amb carta de motivació a ccar@ccarefugi.org amb la referència ADVOCAT/AVODCADA
El termini de presentació de candidatures finalitza el 15 juliol
Només es contactarà amb les persones que hagin estat pre-seleccionades.
 

Sou
30.825,42€ bruts anuals