Administrador/a proyecto FULLIVING-DAPHNE

Administrador/a proyecto FULLIVING-DAPHNE

La persona seleccionada serà el/la administrador/a del projecte “Futur Lliure de Violència contra la Infància: Enfortiment de les organitzacions de la societat civil de base a través de la convocatòria DAPHNE” (FULLIVING-*DAPHNE).

COM ÉS LA FINALITAT D'AQUEST LLOC DE TREBALL?

L'objectiu del projecte és “Finançar i desenvolupar les capacitats de les Organitzacions de la Societat Civil (OSC) que treballin en prevenció, atenció, generació de coneixement i incidència per a Erradicar la Violència cap als nens, nenes i adolescents”. Per a aconseguir-ho es desenvoluparan les següents activitats: 1) el llançament, l'avaluació i la resolució d'una convocatòria per a finançar a OSC en tres línies (Prevenció, Serveis d'Atenció, així com en Recerca i Incidència), 2) l'enfortiment de les capacitats de les OSC per a millorar la seva gestió interna i l'abordatge de la violència cap als NNA i 3) el desenvolupament d'una xarxa entre les organitzacions finançades i 4) una campanya d'incidència per a l'erradicació de la violència cap als nens i nenes.

En aquest marc el/la Administrador/a del projecte FULLIVING-*DAPHNE serà la persona responsable de la gestió i execució del pressupost global del projecte, vetllant pel compliment dels procediments interns de Educo i la normativa de l'EU (Lump Sum) i farà costat a la coordinació general del projecte a través de l'anàlisi de l'execució de la despesa i el subministrament d'informes periòdics.

QUIN TIPUS DE PROFESSIONAL BUSQUEM?

Busquem a una persona amb àmplia experiència (mínim 3 anys) en gestió econòmica de projectes vinculats al tercer sector amb sòlida experiència en els requisits financers de donants públics i privats especialment de la CE.

Amb les següents competències personals:

  • Organització i planificació.
  • Treball en equip i gran motivació
  • Facilitat per a analitzar i sistematitzar informació.
  • Facilitat per a treballar de manera autònoma i amb iniciativa.
  • Excel·lents habilitats de comunicació i formació en gestió econòmica a entitats socials de base.

FUNCIONS
El/la Administrador/a dissenyarà i monitorarà la part administratiu-financera de totes les fases del projecte:

1) Durant el disseny, avaluació de projectes i resolució de la convocatòria de finançament:

-participarà en la seva publicació: adaptant els formats i desenvolupant els criteris de selecció financers, així com de gestió del risc vetllant pel compliment dels estàndards de Educo i de la CE.

-participarà en la valoració de les CSO i les propostes que presentin: avaluant el compliment dels criteris financers i el risc.

-donarà suport a les CSO que presentin les seves propostes.

A nivell d'enfortiment  de capacitats de les OSC:

-dissenyarà i implementarà els criteris per a identificar les necessitats de les OSC a nivell administratiu-financer.

-desenvoluparà accions per a enfortir-les.

Monitoratge financer de la CE a Educo:

-serà el/la responsable de la gestió i execució del pressupost,

-supervisarà i administrarà el pressupost assegurant un ús eficient i transparent dels recursos.

-farà costat a la coordinació general del projecte subministrant la informació de control financer.

-preparació dels informes per a la CE.

Monitoratge financer dels projectes seleccionats:

-dissenyarà i implementarà el sistema de monitoratge financer

-serà responsable d'aprovar els pagaments de les ajudes concedides a les entitats.

REQUISITS

-Formació a nivell de diplomatura o llicenciatura universitària relacionada amb les finances, la comptabilitat, l'administració o un camp relacionat (administració d'empreses, finances i comptabilitat, etc).

Sou
Remuneración: según baremos de la organización.