Curs virtual: Els conflictes des de l'enfocament de gènere. Impactes diferenciats, construcció de pau i accés a mecanismes internacionals de protecció (6a edició)

Curs virtual: Els conflictes des de l'enfocament de gènere. Impactes diferenciats, construcció de pau i accés a mecanismes internacionals de protecció (6a edició)

L'ECP i el IDHC presenten aquest curs, centrat en la defensa dels drets de les dones en els conflictes armats i en el paper d'aquestes, tantes vegades oblidat i ignorat, en la construcció de la pau.

Els conflictes armats generen greus conseqüències sobre les poblacions que els pateixen, donant lloc a una crisi global de desplaçament forçat sense precedents i nombroses violacions de drets humans. En aquest context, és necessari analitzar els impactes específics de gènere, amb conseqüències devastadores sobre la vida de les dones i les nenes que els sofreixen. Les desigualtats i la violència de gènere s'agreugen com a conseqüència de la violència armada i el militarisme, i les violacions dels drets humans de les dones adquireixen una dimensió específica.

Malgrat aquesta realitat l'anàlisi dels conflictes armats i els processos de pau segueix estant dominat per una perspectiva patriarcal que invisibilitza les afectacions diferenciades que sofreixen les dones en els conflictes i les contribucions que els moviments de dones han fet a la construcció de la pau en les seves societats. A més, aquesta construcció d'un coneixement hegemónicament masculí ha portat també a la relegació de les aportacions de les investigadores feministes que han tractat d'ampliar l'anàlisi incloent les visions i experiències de les dones.

Programa:

1. Introducció a l'estudi dels conflictes armats des d'una perspectiva de gènere i la utilització de la violència sexual com a arma de guerra.

2. La construcció de pau des del feminisme

3. Accés als mecanismes internacionals de protecció dels drets humans