suds

SUDS Internacionalisme, Solidaritat, Feminismes

SUDS - Associació Internacional de Solidaritat I Cooperació

SUDS – és una associació de solidaritat, feminista i internacionalista, compromesa amb un model de transformació social que contribueixi a crear alternatives al sistema capitalista, racista i patriarcal, i que permeti eradicar les desigualtats i les profundes iniquitats. Volem transformar el món des de la base i de la mà d’organitzacions col·lectius i moviments socials que lluiten per la justícia global.

Som una associació diversa, sense ànim de lucre, que basa les seves relacions en el respecte, la reciprocitat, la sororitat, l’equitat, la interrelació, l’intercanvi i el compromís amb els pobles i persones que s’organitzen i resisteixen front la vulneració dels seus drets.

Formem part de les lluites per la construcció d’un model de societat arreu del món que s’identifiqui amb l’equitat efectiva entre homes i dones, la defensa dels drets humans , els drets col·lectius dels pobles, els béns comuns i la pau amb justícia en zones de conflicte.