Jornada "El multilateralisme centrat en les persones: el paper d ela societat civil a l'ONU"

Jornada "El multilateralisme centrat en les persones: el paper d ela societat civil a l'ONU"

Am motiu del 60è aniversari de l'Associació per a les Nacions Unides, organitzem aquesta jornada per veure quin és el paper de la societat civil dins de les Nacions Unides.

L'ANUE és una ONG nascuda el 1962 amb elsobjectius de difondre els principis i propòsits de les Nacions Unides i la defensa dels drets humans. Està reconeguda com a nexe entre la societat civil i l'Organització. 

Aquest any pel seu 60è aniversari, l'ANUE organitza aquesta jornada el dia 22 de setembre "El multilateralisme centrat en les persones: el paper d ela societat civilk a les Nacions Unides" amb el suport de la generalitat de Catalunya i la Diputació de Barcelona.

La jornada està adreçada a reflexionar sobre la importància  del paper d ela societat civil en l'àmbit del multilateralisme i les relaciosn internacionals en els àmbits de la pau i la seguretat, els drets humans i la cooperació al desenvolupament.