EMERGÈNCIA SOCIAL I VULNERABILITATS CREUADES

EMERGÈNCIA SOCIAL I VULNERABILITATS CREUADES

El context en el qual es desenvolupen les grans polítiques del nostre estat de benestar s’ha alterat de forma substancial i accelerada, al llarg dels últims anys. Un primer element a considerar és el sorgiment de dinàmiques i situacions d’elevada vulnerabilitat social que tendeixen a cronificar-se. Es dibuixa, per tant, un nou escenari d’emergència social que va esdevenint, d’alguna manera, estructural. Aquesta nova cartografia de vulnerabilitats presenta, d’altra banda, un caràcter complex i multidimensional. Els eixos que la configuren s’interconnecten i generen espais d’intersecció. És a cada creuament de vulnerabilitats on es despleguen les principals lògiques d’exclusió. A tall d’exemple: les interseccions entre migracions i infància; entre precarietat laboral i salut; entre inseguretat residencial i fragilitats comunitàries; entre vellesa i solitud. 

La jornada serà un espai de debat a l’entorn d’aquests creuaments; i un espai també de reflexió sobre les respostes innovadores que caldria articular, més enllà de les polítiques tradicionals poc connectades a les noves realitats. 

Tota la informació del curs i inscripcions: www.cuimpb.cat (https://cuimpb.cat/ca/curs/304-emergencia-social-i-vulnerabilitats )

Informació

 • Data d'inici: 14/05/2024
 • Data de fi: 15/05/2024
 • Preu: 60,00€
 • Descomptes:
  Aturats - Preu: 0,00 € (-100% desc.)
  Estudiants de Grau, Màster o Doctorat - Preu: 30,00 € (-50% desc.)
  Pensionista - Preu: 30,00 € (-50% desc.)
 • Franja horària: dimarts de 9,15 a 14h i dimecres de 9 a 14,15h
 • Lloc de realització: Sala Raval - CCCB
 • Direcció:
  Ricard Gomà , director de l'Institut Metròpoli
  Albert Sales, cap de Drets Socials i Polítiques Públiques de l'Institut Metròpoli
  Sergio Porcel , cap de Cohesió Social i Urbana de l'Institut Metròpoli
 • Codi del curs: 2406