centredelas

Centre Delàs D'Estudis Per La Pau

El Centre Delàs d'Estudis per la Pau, creat el 1999, té com a missió fomentar una cultura de pau i construir una societat desarmada i per això es dedica a sensibilitzar sobre els efectes perversos de les armes i el militarisme. Combina el treball d'estudi i publicació amb la difusió i la mobilització social al voltant dels efectes negatius del militarisme, entre els quals la despesa militar, la R+D militar i la fabricació i el comerç d'armes, així com la denúncia de l'incompliment dels acords dels governs en aquestes matèries.