"TRANS-FORMA - Transitant Emocions"

Exposició digital

"TRANS-FORMA - Transitant Emocions"

L'exposició podrà ser visitada en format virtual a la galeria fotogràfica Mirades. http://mirades.suds.cat/trans-forma/ 

“Ser dona trans és dur, comporta moltes violències i opressions, però les persones que les superem i les denunciem som poderosos motors de canvi cap a una societat millor”, afirma Violet Ferrer, una de les dones fotografiades en aquesta exposició creada per la fotógrafa Ester Pérez Berenguer i produïda per l'ONGD SUDS. 

Què és ser una dona? Què és ser un home? Està lligat a tenir uns o uns altres genitals, hormones o cromosomes? La nostra societat és majoritàriament binària, només reconeix dos gèneres associats a dos sexes. No obstant això, les teories sobre gènere i sexe no només expliquen el gènere com una construcció social i per tant modificable, sinó que van més enllà i posen en dubte l’alineament amb genitals, cromosomes i hormones concretes. Les persones trans ens posen sobre la taula les incoherències de la categorització binària de l’ésser humà, i ens obliguen a fer una reflexió sobre el sistema imperant i sobre la nostra persona.

En les persones trans la identitat de gènere no coincideix amb el sexe assignat en néixer i per això han decidit fer un trànsit en aquesta dimensió. Algunes s’autoidentifiquen com homes o dones, altres es perceben en un contínuum entre ambdós gèneres, o amb una identitat més enllà del binarisme. En tots els casos, s’enfronten diàriament a múltiples discriminacions i a violacions dels seus drets.