Seminari: la defensa dels drets humans i el medi ambient i el camí cap a la diligència deguda obligatòria de les empreses

Seminari: la defensa dels drets humans i el medi ambient i el camí cap a la diligència deguda obligatòria de les empreses

Aquest seminari està dirigit a la comunitat universitària (alumnat i professorat), organitzacions de la societat civil i juristes.  El seminari es desenvolupa en el marc del projecte d’investigació titulat “Les noves normes de diligència deguda obligatòria com a resposta per fer front a la violència que pateixen les persones defensores dels drets humans i del medi ambient”, finançat per l’Institut Català Internacional per la Pau (ICIP) 

  • Dia:  Dilluns 20 i dimarts 21 de març 
  • Horari: 20 de març de 15.15h a 19.15h i 21 de març de 15.30h a 18.00h
  • Format: virtual