Premis IMPACTE JOVE

Premis IMPACTE JOVE

Impacte Jove es tracta d’un programa coordinat pel Centre de Sarrià que dóna suport en la realització de projectes i activitats d’impacte social liderades per joves a través d’associacions sense ànim de lucre, amb una dotació econòmica en format de premi, així com amb un acompanyament en la redacció i execució dels projectes que vulguin inscriure’s.

Què són els premis #ImpacteJove?

Impacte Jove es tracta d’un programa coordinat pel Centre de Sarrià que dóna suport en la realització de projectes i activitats d’impacte social liderades per joves a través d’associacions sense ànim de lucre, amb una dotació econòmica en format de premi, així com amb un acompanyament en la redacció i execució dels projectes que vulguin inscriure’s.

El projecte pot tenir diferents formats: programa d’activitats, jornades, formacions, celebració d’una data important per al col·lectiu en qüestió, necessitats materials d’un projecte en marxa etc.

El requisit indispensable és que el projecte que es presenti l’encapçalin persones joves i que siguin elles les que s’apoderin decidint el contingut, els passos i l’execució del mateix.

Què entenem per Impacte?

Entenem per Impacte Social aquells projectes que tenen l’objectiu de generar un impacte positiu en la societat. És a dir, projectes que parteixen de la intenció de donar solució a una situació social de desigualtat o mancança com pot ser la desigualtat de gènere, discriminació ètnica, desigualtat econòmica, projectes que proposin solucions respecte a la situació mediambiental, projectes de caràcter comunitari o de millora del barri. En definitiva, projectes que millorin la vida de les persones.

Objectius dels premis

– Fomentar les iniciatives juvenils de Catalunya per tal de que siguin les futures generacions les que protagonitzin els canvis socials que la societat actual necessita.

– Donar un espai d’acompanyament en la redacció, planificació i execució de projectes socials juvenils per a empoderar les iniciatives transformadores de la joventut catalana.

– Generar un espai comunitari entre diferents iniciatives juvenils per tal de què es puguin retroalimentar en els seus plantejaments de transformació social.

Qui es pot presentar?

– Entitats sense ànim de lucre liderades per joves*
– Grups liderats per joves de segon nivell, dins d’una altra entitat**

*Entenem per joves, aquelles persones que tenen entre 16 i 30 anys.
**Les entitats, col·lectius o organitzacions sense ànim de lucre hauran de tenir un NIF

Premis

– 1000€: primer premi
– 500€: segon premi

Més informació i inscipcions:

http://www.centredesarria.cat/project/premis-impacte-jove/