• Inici
 • _formació
 • L’Enfocament de Gènere i Basat en Drets Humans als projec...
Elements claur de l'EGiBDH Elements claur de l'EGiBDH

L’Enfocament de Gènere i Basat en Drets Humans als projectes de cooperació. Aplicació pràctica

Capacitacions semi presencials per la utilització i el desplegament de l'EGiBDH en les intervencions de cooperació a nivell estratègic i operatiu.

La gradual transició des del model tradicional cap a l'Enfocament de Gènere i Basat en els Drets Humans que s'està produint en el sistema de cooperació per al desenvolupament no és fruit d'una moda passatgera.

Aquest nou model ha demostrat avantatges objectius en la consecució d'un desenvolupament humà sostenible a tot el món. Avantatges que expliquen la progressiva incorporació de l'Enfocament per part de la majoria d'actors de cooperació internacional però també planteja grans reptes.

El desenvolupament del EGiBDH ha estat considerable en els últims anys, tant en un plànol teòric com a pràctic. No obstant això, els valors del model tradicional de cooperació encara persisteixen en la pràctica d'algunes organitzacions i en les seves intervencions.

Perquè el EGiBDH sigui una realitat és també imprescindible que s'apliqui de forma transversal en el conjunt de les polítiques públiques. Desgraciadament, l'elaboració de polítiques i de pressupostos seguint criteris de gènere i drets humans és encara una assignatura pendent.

En les capacitacions s'aportaran els coneixements teòrics i recursos pràctics per a l'aplicació de l'Enfocament en totes les fases del projecte. Mitjançant dinàmiques participatives, el curs pretén, a més, construir de forma conjunta noves eines i metodologies per fer un pas més en la pràctica del EGiBDH tant a nivell estratègic com operatiu, posant especial atenció al seguiment i avaluació de les intervencions.

Destinataris

 • Membres d'entitats (ONGD, associacions, fundacions, etc.) que treballan en cooperació per al desenvolupament a municipis de la província de Barcelona.
 • Personal municipal de les àrees de cooperació i d’altres relacionades amb drets humans (igualtat, ciutadania, participació, diversitat, immigració, etc.) dels municipis de la provincia de Barcelona.

Es realitzaran dues capacitacions:

1. Barcelona

Formació virtual | 2 d'octubre - 9 de novembre

Formació presencial | 19 i 26 d'octubre i 3 i 9 de novembre

2. Sant Boi i Espluges de Llobregat

Formació virtual | 2 d'octubre - 9 de novembreCanviar d'editor 

Formació presencial | 18 i 25 d'octubre i 2 i 8 de novembre

3. Sabadell

Formació virtual | 2 d'octubre - 9 de novembreCanviar d'editor 

Formació presencial | 17, 24 i 31 d'octubre i 7 de novembre

Organització: Institut de Drets Humans de Catalunya
Programa del curs:

Formació virtual 

La formació virtual s'inicia el 2 d'octubre (15 dies abans de la presencial) a la plataforma de formació virtual aulaIDHC.org i consta de dos unitats teòriques.

Unitat 1: Drets Humans i mecanismes internacionals de protecció | 2 - 8 octubre

Repàs dels marcs legals que orienten els projectes amb enfocament de drets humans i les principals fonts dels drets (i de la seva interpretació). També, s'estudiaran els mecanismes de protecció dels drets humans.

Unitat 2: Introducció de l'Enfocament de Gènere i Basat en Drets Humans | 9 - 15 octubre

La plataforma virtual romandrà oberta fins el 24 de novembre (15 dies després de finalitzar les sessions presencials). Durant aquest temps, les persones participants tindràs accès al material del curs per la seva descàrrega i podran plantejar dubtes al personal docent.

Formació presencial 

Consta de quatre sessions de quatre hores de durada (una sessió setmanal) amb una pausa intermitja. A continuació, es detallen els continguts de cada sessió:

Sessió 1: Repàs teòric i aclariment de dubtes sobre drets humans, mecanismes internacionals de protecció i marc general de l' EGiBDH
 • Drets Humans, marc legal internacional i mecanismes internacionals de garantia i protecció (Sistema de Nacions Unides i Sistema Regional Europeu)
 • Elements clau i valor afegit de l'EGiBDH
 • Dimensions dels drets humans
 • Elements tranversales de l'EGiBDH
Sessió 2: Aplicació pràctica de l'EGiBDH (I) 
Primera part de l'aplicació pràctica de l'EGiBDH en les diferents fases del cicle de projectes (identificació, formulació, execució, seguiment i avaluació), amb èmfasi en seguiment i avaluació però reflectint la importància d'adoptar un enfocament holístic. La sessió serà pràctica i dinàmica, estructurada a través de casos pràctics per treballar en grups.
 • Contextualització, anàlisi de drets i identificació del projecte
 • Consideracions prèvies per a l'elaboració d'indicadors: indicadors de desenvolupament i indicadors de drets humans
 • Formulació del projecte i elaboració d'indicadors amb EGiBDH
Sessió 3: Aplicació pràctica de l'EGiBDH (II)
Continuació de la sessió anterior amb la mateixa metodologia pràctica i de treball en grups. Els continguts estaran centrats en les fases de seguiment i avaluació interna encara que es donaran claus per l'avaluació externa.
 • Execució i seguiment de projectes: consideracions clau per a l'execució i pilars d'un seguiment amb EGiBDH.
 • Avaluació: anàlisi de grups d'interès, disseny i planificació de l'avaluació, característiques de l'equip tècnic, implementació i metodologia de l'avaluació.
Sessió 4: Aplicació pràctica de l'EGiBDH (III)

Primera part: Aplicació pràctica del EGiBDH en l'àmbit organitzatiu

Posarem atenció a la construcció d'allò col·lectiu, organizacional i social i a les relacions de poder i la participació com a element d’anàlisi, amb l’objectiu de crear consciència sobre la naturalesa dels processos de transformació social, objectiu últim del EGiBDH, i sobre las capacitats i eines per treballar cap a dins de les nostres organitzacions.

Segona part: Elaboració de propostes i conclusions finals sobre dificultats, necessitats i reptes per a la correcta incorporació de l'EGiBDH.

Al llarg de totes les sessions s'aniran recollint aquestes propostes i en l'ultima sessió es treballarà de forma consensuada un document final.

Informació sobre la inscripció:

Inscripció gratuïta mitjançant formulari web

Inscripció a la capacitació de Barcelona: https://www.idhc.org/ca/formacio/l-enfocament-de-genere-i-basat-en-drets-humans-als-projectes-de-cooperacio-aplicacio-practica-barcelona.php

Inscripció a la capacitació de Sant Boi i Esplugues de Llobregat: https://www.idhc.org/ca/formacio/l-enfocament-de-genere-i-basat-en-drets-humans-als-projectes-de-cooperacio-aplicacio-practica-sant-boi-i-esplugues-de-llobregat.php

Inscripció a la capacitació de Sabadell: https://www.idhc.org/es/formacion/programa-el-enfoque-de-genero-y-basado-en-derechos-humanos-en-los-proyectos-de-cooperacion-aplicacion-practica-sabadell.php

Menu