Mentors i mentores voluntàries

 Punt de Referència és una entitat catalana sense ànim de lucre creada l’any 1997 per oferir acompanyament i suport als nois i noies que surten dels centres de protecció de menors i han d’emprendre la seva vida adulta.  

Busquem voluntariat que vulgui esdevenir mentor d'un o una jove extutelada, per acompanyar-la en el seu procés d'emancipació. L'objectiu del projecte és construir una relació de confiança amb el o la jove, donar-li suport en accions quotidianes de l’emancipació, oferir-li un suport emocional en el seu procés d’emancipació i potenciar la millora de les seves competències socials, emocionals, formatives i laboral.

 El voluntariat rebrà formació, assessorament i acompanyament professional en la seva tasca.

Objectius

  • Construir una relació de confiança amb el o la jove.

  • Donar suport en accions quotidianes de l’emancipació dels i les joves.

  • Oferir un suport emocional en el seu procés d’emancipació.

  • Potenciar les competències socials i emocionals i la xarxa social dels i les joves.

Tasca

  • Trobades setmanals durant un mínim de 10 mesos amb el o la jove.

  • Assistir a les sessions grupals de formació prèvies a l’assignació del jove i a les sessions de seguiment mensuals.

Disponibilitat requerida

  • 10h de formació inicial de voluntariat en mentoria (forma part del Pla de Voluntariat de Catalunya, certificat per la DGACC, Generalitat de Catalunya)

  • 2 hores de trobada presencial amb el jove, en horari flexible segons disponibilitat del voluntari/a i el/la jove, 1 cop la setmana.

  • 2 hores de seguiment grupal mensuals al llarg de la relació amb el o la jove.

 

Requisits:

Busquem persones que vulguin viure l’experiència d’acompanyar el procés de creixement d’un noi o noia que s’esforça per tirar endavant;

- entre 30-60 anys,

- empàtiques i dinàmiques;

- amb empenta i habilitats comunicatives;

- amb disponibilitat i estabilitat emocional;

- amb un nivell alt de domini del català i castellà, i coneixement del territori

- disposades a escoltar, orientar i donar suport a un jove.

Organització: Punt de referència

Menu