• Inici
  • _ofertes
  • TÈCNIC/A D’ADMINISTRACIÓ I COMPTABILITAT DEL CENTRE DEL...

TÈCNIC/A D’ADMINISTRACIÓ I COMPTABILITAT DEL CENTRE DELÀS

Descripció de l’entitat

El Centre d’Estudis per la Pau J.M.Delàs és una entitat independent d’anàlisi de pau, seguretat, defensa i armamentisme dedicada a realitzar investigació i incidència política i social sota un prisma de cultura de pau, sobre els efectes negatius del militarisme i els conflictes armats. Les principals línies de treball són el comerç d’armes, el finançament de la indústria d’armes, la despesa militar, les forces armades, la indústria militar, la Investigació i el Desenvolupament (R+D) d’armes i les operacions militars a l’exterior.

El Centre Delàs compta amb un grup de al voltant de 40 experts que voluntàriament, realitzen tasques de recerca, anàlisi i incidència, que conformen el grup de treball de l’entitat. L’equip tècnic està composat per cinc treballadores, que gestionen els projectes de l’entitat amb un marc estatal i europeu de treball, però amb especial presencia a Catalunya, València, Euskadi i Andalusia, així com a Brussel·les, Berlin i Ginebra a través de les xarxes pacifistes en les que l’entitat en té un rol especialment actiu.

 
Objectius del lloc de treball

El tècnic d’administració i comptabilitat del Centre Delàs és la persona responsable de gestionar de manera íntegra la comptabilitat i l’administració de l’entitat, tasques entre les quals s’inclou la gestió de socis. El tècnic d’administració i comptabilitat del Centre Delàs  participarà activament en cooperació amb el tècnic d’administració i recursos humans en els processos de captació de fons públics i privats, així com en la formulació de propostes de finançament i de justificació de subvencions sota supervisió de la Coordinadora de projectes.

El tècnic d’administració i comptabilitat del Centre Delàs  té com a superior jeràrquic el Coordinador del Centre Delàs i, en relació a la gestió directa dels projectes, a la Coordinadora de Projectes. Treballarà de manera coordinada amb el tècnic d’administració i recursos humans i estretament sota supervisió comptable de la Tresorera de l’Associació Centre d’Estudis per la Pau JM Delàs.


Organització: Centre Delàs d'Estudis per la Pau
Funcions:

Realització de la comptabilitat de l’associació

Comptabilitzar factures.

Actualització comptable a diari.

Seguiment de la comptabilitat analítica.

Control mensual de la comptabilitat per projectes.


Control de la caixeta

Elaboració del full auxiliar arqueig de caixeta.

Realització dels pagaments i cobrament de caixeta.

Elaboració de rebuts
 
Gestió de persones sòcies

Gestió d’altes i baixes.

Seguiment, manteniment i actualització del llistat de sòcies.

Interlocució amb sòcies.

Gestió de l’apartat web i de les sol·licituds.

Cobraments: trimestrals, semestrals i anuals.

Elaboració de les Justificacions econòmiques i auditories dels projectes

Supervisió i suport de la part econòmica de tots els projectes.

Elaboració de les justificacions econòmiques.


Elaboració de la part econòmica de les auditories.


Elaboració de les liquidacions per dietes i rebuts

Gestió full auxiliar de despeses indirectes.

Creació d’una previsió de despeses indirectes i control i actualització d’aquesta.

Actualització de les noves despeses indirectes.

Requisits:

-  Formació superior o equiparable en administració i comptabilitat

-  Experiència d’un mínim de dos anys en tasques d’administració i comptabilitat assimilables a les d’aquesta oferta de feina
- Coneixement dels aspectes administratius i comptables bàsics del tercer sector

- Català i castellà

Es valorarà:

- Haver treballat al tercer sector

- Capacitat de treball en equip

- Capacitat de treball autònom i per objectiu

Condicions de la plaça:

Contracte indefinit de 24 hores setmanals

Condicions laborals i salarials segons conveni de l’entitat (inclou 9 dies de lliure elecció anuals i horari flexible)

Lloc de treball a Barcelona amb possibilitat de teletreball parcial
 
Incorporació immediata (idealment al mes de juny)

 

Menu