Plaça expatriat/da a Ziguinchor (Senegal)

CATALÀ // CASTELLANO ABAJO

FUNCIONS
• Representació institucional de XCS al Senegal.
•Seguiment de l'execució de les activitats dels projectes en Ziguinchor i Dakar, en col·laboració les contraparts (USOFORAL, Associació de Juristes Senegaleses i Agència Regional de Desenvolupament de Ziguinchor).
• Cerca de noves contraparts.
• Elaboració dels informes tècnics intermedis o finals que els finançadors requereixin.
•Gestió financera i comptable dels projectes: seguiment dels comptes, relació amb proveïdors, realització de previsions i anàlisis econòmiques dels projectes, en coordinació amb els/as administradors/as locals.
• Interlocució amb ONG locals i internacionals, entitats i agències internacionals presents a Dakar.
• Cerca de possibles vies de finançament al Senegal i contacte amb finançadors potencials.
• Identificació i formulació de nous projectes, en estreta col·laboració amb les contraparts, o reformulació de projectes per a replicar en altres possibles zones regions.
• Altres tasques que poguessin ser pertinents.

REQUISITIS
• Grau, Llicenciat/a o Diplomat/a.
• Experiència en cooperació al desenvolupament mínima de 3 anys.
• Experiència en terreny mínima de 3 anys.
• Experiència en gestió, formulació seguiment i justificació de projectes finançats per grans donants públics (UE, AECID, Comunitats Autònomes, Ajuntaments., etc.) i privats, d'almenys 3 anys. Es valorarà formulacions aprovades especialment amb la ACCD, Ajuntament de Barcelona, AECID, Àrea Metropolitana de Barcelona, entre altres.
• Coneixement de l'Enfocament del Marc Lògic.
• Nivell C1 de francès parlat i escrit (podrà realitzar-se prova).
• Domini de l'Entorn Windows (Microsoft Office, Internet, etc.).
• Motivació per a treballar per la igualtat de dones i homes, sobirania alimentària i governança i democràcia participativa.

ES VALORARÀ
• Coneixements específics i experiència en medi ambient, sobirania alimentària, gènere, drets humans i teoria del canvi.
• Domini del català i en segon lloc altres llengües (anglès, llengües locals, etc.).
• Experiència en la gestió de projectes al Senegal.
• Experiència i coneixements de la normativa de la cooperació espanyola i catalana.
• Habilitats de comunicació oral i escrita.
• Experiència en gestió d'equips.
• Gestió Emocional-Autocontrol.
• Capacitat de planificació i organització.
• Autonomia.

CONDICIONS DE LA PLAÇA
• Remuneració segons taules salarials de l'organització.
• Contracte laboral d'1 any segons legislació espanyola, a jornada completa (possibilitat de renovar).
• 23 dies laborals de vacances.
• Un viatge a Espanya a l'any.
• Cobertura sanitària adscrita a l'assegurança col·lectiva dels cooperants de la AECID.
• Data d'incorporació: 1 de març de 2021.
• Lloc de residència: Ziguinchor

INFORMACIÓ REQUERIDA
• Carta de presentació justificant reunir el perfil de la plaça convocada i motivant el seu
interès per aquesta.
• Curriculum vitae actualitzat (es valoraran referències).
Abans del 20 de gener, a les adreces: Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la., Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.
Assumpte: Plaza expatriat/a Ziguinchor

/////////////////

CASTELLANO

FUNCIONES

· Representación institucional de XCS en Senegal.

·Seguimiento de la ejecución de las actividades de los proyectos en Ziguinchor y Dakar, en colaboración las contrapartes (USOFORAL, Asociación de Juristas Senegalesas y Agencia Regional de Desarrollo de Ziguinchor).

· Búsqueda de nuevas contrapartes.

· Elaboración de los informes técnicos intermedios o finales que los financiadores requieran.

·Gestión financiera y contable de los proyectos: seguimiento de las cuentas, relación con proveedores, realización de previsiones y análisis económicos de los proyectos, en coordinación con los/as administradores/as locales.

· Interlocución con ONG locales e internacionales, entidades y agencias internacionales presentes en Dakar.

· Búsqueda de posibles vías de financiación en Senegal y contacto con financiadores potenciales.

· Identificación y formulación de nuevos proyectos, en estrecha colaboración con las contrapartes, o reformulación de proyectos para replicar en otras posibles zonas regiones.

· Otras tareas que pudieran ser pertinentes.

 

REQUISITOS

· Grado, Licenciado/a o Diplomado/a.

· Experiencia en cooperación al desarrollo mínima de 3 años.

· Experiencia en terreno mínima de 3 años.

· Experiencia en gestión, formulación seguimiento y justificación de proyectos financiados por grandes donantes públicos (UE, AECID, Comunidades Autónomas, Ayuntamientos., etc.) y privados, de al menos 3 años. Se valorará formulaciones aprobadas especialmente con la ACCD, Ayuntamiento de Barcelona, AECID, Área Metropolitana de Barcelona, entre otros.

· Conocimiento del Enfoque del Marco Lógico.

· Nivel C1 de francés hablado y escrito (podrá realizarse prueba).

· Dominio del Entorno Windows (Microsoft Office, Internet, etc.).

· Motivación para trabajar por la igualdad de mujeres y hombres, soberanía alimentaria y gobernanza y democracia participativa.

 

SE VALORARÁ:

· Conocimientos específicos y experiencia en medioambiente, soberanía alimentaria, género, derechos humanos y teoría del cambio.

· Dominio del catalán y en segundo lugar otras lenguas (inglés, lenguas locales, etc.).

· Experiencia en la gestión de proyectos en Senegal.

· Experiencia y conocimientos de la normativa de la cooperación española y catalana.

· Habilidades de comunicación oral y escrita.

· Experiencia en gestión de equipos.

· Gestión Emocional-Autocontrol.

· Capacidad de planificación y organización.

· Autonomía.

 

 CONDICIONES DE LA PLAZA

· Remuneración según tablas salariales de la organización.

· Contrato laboral de 1 año según legislación española, a jornada completa (posibilidad de renovar).

· 23 días laborales de vacaciones.

· Un viaje a España al año.

· Cobertura sanitaria adscrita al seguro colectivo de los cooperantes de la AECID.

· Fecha de incorporación: 1 de marzo de 2021.

· Lugar de residencia: Ziguinchor

 

INFORMACIÓN REQUERIDA

· Carta de presentación justificando reunir el perfil de la plaza convocada y motivando su

interés por la misma.

· Curriculum Vitae actualizado (se valorarán referencias).

Antes del 20 de enero, a las direcciones: Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la., Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la. 

Asunto: Plaza expatriado/a Ziguinchor

Organització: Xarxa de Consum Solidari (XCS)

Menu