• Inici
  • _ofertes
  • Disseny d’un pla de formació en feminismes i posada en ma...

Disseny d’un pla de formació en feminismes i posada en marxa del Protocol per a l’Abordatge de les Violències Sexuals a Lafede.cat

Lafede.cat des de l'Eix de Feminismes impulsa diversos processos orientats a la transició cap al feminisme de federació i les entitats que en formen part. Per tal de contribuir a definir un programa de formació en feminismes i avançar en el protocol d'abordatge de les violències sexuals cerca un equip o persona que reuneixi les capacitats per a dur a terme el servei descrit en els Termes de Referència adjuntats.

Organització: Lafede.cat - Organitzacions per a la Justícia Global
Funcions:

El principal objectiu d'aquest servei és contribuir a la continuació del procés de transició cap al feminisme de Lafede.cat i les seves membres, centrant-se especialment en el disseny d’un pla de formació feminista i la planificació i desenvolupament d’activitats  vinculades al protocol d'abordatge de les violències sexuals.

Per això, es plantegen els següents objectius:
1. Elaborar una proposta de Pla de Formació en feminismes a Lafede.cat per al període 2020-2023, així com contribuir a la implementació de la primera fase de formacions (2020). El pla de formació en feminismes contempla 3 àmbits: formació bàsica en feminismes per a petites entitats, formació vinculada a l’ètica de les cures, formació vinculada a la posada en marxa del protocol d’abordatge de les violències sexuals.

2. Elaborar una proposta de planificació del desplegament del protocol, descrivint i temporalitzant les seves diferents fases i col·lectius implicats.

3. Recollir i elaborar eines (fitxes, formularis, recursos externs, FAQs) que facilitin la tasca a les Comissions de Seguiment i d'Actuació del protocol, el seguiment i monitoreig del protocol (indicadors, fitxes de recollida d'informació), i l’assessorament per a l’elaboració de protocols per part de les entitats federades.

4. En base al pla estratègic de la federació i el pla de treball vinculat a feminismes, identificar possibles fonts de finançament. Donar suport en la preparació de material que faciliti la presentació de projectes per part de Lafede.cat a convocatòries públiques específiques.

Requisits:

L’equip o persona haurà de tenir les competències i experiència següents:

  • Experiència i coneixement sobre l'abordatge de les violències sexuals a les organitzacions socials

  • Coneixement sobre l'ètica de la cura

  • Experiència i coneixement del sector associatiu (preferentment de l'àmbit de la Justícia Global) i del moviment feminista

  • Capacitat per a treballar en equip i per a les relacions humanes

  • Capacitat per a redactar i escriure amb correcció en català 

  • Capacitat d'iniciativa i adaptació a situacions canviants

  • Experiència prèvia en prestació de serveis a entitats

Condicions de la plaça:

Es presentarà una oferta tècnica que inclogui una proposta de pla de treball que assumeixi els Termes de Referència (màxim 10 pàgines). S'inclourà un pressupost detallat en base als objectius. Com a annex a la proposta tècnica, s’adjuntarà el Currículum de les membres de l'equip o la persona que presta el servei.

Documents Adjunts: TdR_Feminismes_2020.pdf

Menu