• Inici
 • _ofertes
 • Tècnic/a de Seguiment de projectes i subvencions de RUIDO P...

Tècnic/a de Seguiment de projectes i subvencions de RUIDO Photo

Comptem amb l'aprovació de la subvenció del SOC per a la contractació d'1 persona en pràctiques beneficiària del Programa de Garantia Juvenil, entre el 31/10/2019 i el 30/04/2020, amb un contracte de jornada completa (horari a negociar) amb una remuneració orientativa de 1200€ bruts/mensuals, depenent dels càlculs resultants de la subvenció atorgada. Horari: de 10h a 18h.

Possibilitat de pròrroga a mitja jornada un cop finalitzat el programa.

Organització: Ruido Photo
Funcions:

Seguiment tècnic i econòmic de projectes de cooperació i d’educació al desenvolupament.

 • Formulació de projectes socials i d’Educació per a la Justícia Global (Cooperació Internacional)

 • Justificació econòmica i tècnica de projectes de cooperació

 • Recopilació de fons de verificació dels projectes.

Gestió Comptable i fiscal

 • Gestió de la comptabilitat de l'entitat. Registre de despeses i ingressos. Llistats trimestrals de liquidació d’impostos.

 • Seguiment de caixa i comptes bancaris. Previsió de tresoreria.

 • Facturació electrònica amb les administracions públiques.

 • Control de les notificacions electròniques de l’Agència Tributària.

Tasques generals d’administració

 • Coordinació amb la gestoria: comptabilitat, fiscal i laboral
 • Suport administratiu als projectes de l'entitat.

 • Gestió del correu electrònic corporatiu.

 • Manteniment de l’arxiu en paper i digital i del material d’oficina.

Requisits:
 •   Tenir menys de 30 anys.
 • Estar inscrita com a beneficiària del Programa de Garantia Juvenil a Catalunya (requisits aquí)
  Estar inscrita com a demandant d’ocupació no ocupada (DONO) al SOC

 • Tenir possessió d’un títol universitari o de formació professional de grau mig o superior o altre títol oficialment reconegut com a equivalent, o un certificat de professionalitat.

 • Complir els requisits que exigeix la modalitat de contracte de treball en pràctiques.

 • No haver participat en les convocatòries anteriors ni estar contractat per un altre programa de Garantia Juvenil.

Es valorarà:
 • Preferentment, titulació universitària en Economia, Comptabilitat i Finances, Administració i Direcció d’Empreses o estudis de Grau afins.
 • Es valorarà molt positivament postgraus o màsters en Cooperació al Desenvolupament, gestió cultural o afins.

 • Coneixements i experiència mínima de 2 anys en projectes de Sensibilització en Cooperació Internacional o Educació per la Justícia Global.

 • Es valorarà acreditar estudis en gestió de projectes de cooperació internacional.

 • Es valorarà tenir estudis i experiència de Fundraiser.

Requeriments i experiència:

- Nivell avançat d’Excel i Word, nivell usuari d’Access.
- Domini del català i castellà, oral i escrit (equivalent nivell C).
- Coneixements comptables avançats.
- Es valorarà tenir coneixements de programes comptables.
- Gestió de processos vinculats a la tresoreria.
- Gestió sistemes de costos.
- Processos d’auditoria econòmica.
- Es valorarà molt positivament l’experiència demostrable en Departaments Comptables o Financers d’organitzacions, preferentment no lucratives.

Informació requerida:

- Nivell avançat d’Excel i Word, nivell usuari d’Access.
- Domini del català i castellà, oral i escrit (equivalent nivell C).
- Coneixements comptables avançats.

- Es valorarà tenir coneixements de programes comptables.
- Gestió de processos vinculats a la tresoreria.
- Gestió sistemes de costos.
- Processos d’auditoria econòmica.
- Es valorarà molt positivament l’experiència demostrable en Departaments Comptables o Financers d’organitzacions, preferentment no lucratives. Es valorarà molt positivament l’experiència en gestió econòmica de projectes de cooperació/EpD i en formulació i justificació de subvencions.

Menu