Fotografia participativa

FOTOGRAFIA PARTICIPATIVA. El grup de voluntariat (de 25 a 30 anys) es troba setmanalment amb joves en darrera fase de tutela (de 16 a 18 anys). GR16-18 a través de la fotografia posa l'atenció en un moment clau en la vida dels joves acollits en centres de protecció, els dos anys abans de la majoria d’edat.

Ha estat una experiència valuosíssima, gratificant, inclusiva i emocionant” (Elena, voluntària)

M’ha enriquit molt a nivell personal i m’ha fet valorar coses que abans no tenia tant en compte” (Alfred, voluntari)

Organització: Associació Punt de Referència
Funcions:

Acompanyar i guiar als joves d’entre 16 i 18 anys assignats a millorar les seves competències personals, emocionals i socials, amb l’aprenentatge de la fotografia com a vehicle per a la construcció d’un vincle de confiança. Prèviament cal passar per un procés de selecció, autoritzar a l’entitat a tramitar el certificat negatiu de delictes de naturalesa sexual i assistir a una formació de quatre hores prèvia a l'inici de les sessions grupals.

Requisits:

Persones empàtiques, sociables, dinàmiques i comunicatives, entre 25 i 30 anys, amb disponibilitat i motivació per comprometre's a participar durant els 9 mesos de projecte. Persones capaces de connectar amb jovent adolescent d’origen divers, amb interès i coneixements sobre fotografia i ganes d’acompanyar a un/a jove a millorar les seves oportunitats d'emancipació.

Condicions de la plaça:

Es demana una disponibilitat de dues hores els dijous a la tarda (de 17-19h), 4h de preparació inicial i 1h de seguiment presencial al mes amb la tècnica del projecte. Des del mes d’octubre de 2019 al juny de 2020.

Menu