Estades solidàries a Grècia

La Fundació ACSAR duu a terme des del 2016 un Projecte Socioeducatiu i de Recuperació emocional per acompanyar a les persones refugiades que es troben en una situació d’impasse encallades a Grècia. En el marc d’aquest projecte es realitzen les estades de voluntariat i cooperació tècnica, amb l’objectiu d’oferir un servei d’atenció social i educacional a les persones refugiades i d’enfortir les capacitats de les organitzacions locals. El voluntariat s’integra a l’equip que treballa en l’atenció directe a les persones refugiades, a través del disseny i la realització d’activitats formatives, d’acompanyament i relacionals. Aquestes es concreten de diferent manera en funció del grup objectiu i de la finalitat de les activitats/talleres. Les activitats es dissenyen de forma participativa amb les persones refugiades.

Les estades tenen lloc a entorns urbans, donant suport a les persones refugiades situades allà on són presents. Es realitzen en apartaments, centres, o als camps de persones refugiades gestionats per ONGs locals i les administracions públiques associades amb la Fundació ACSAR.

Aquesta edició de les estades solidàries es realitzarà fins a setembre 2019. Cal presentar la candidatura com a mínim 2 mesos abans de les dates del desplaçament desitjades.

Organització: ACSAR
Funcions:

Atenció directe a les persones refugiades.

Requisits:

Ser major d’edat.

La llengua de treball és el català i l’anglès.

Es valorarà:

Formació en Treball social, Educació Social, Pedagogia, Educació primària i estudis afins. Experiència en organització i gestió d’activitats de lleure. Els coneixements d’àrab i farsi són especialment valorats.

Condicions de la plaça:

Període mínim del voluntariat: un mes.

Informació requerida:

Per tal de presentar la candidatura, cal enviar el CV i una carta de motivació.

Menu