Pràctiques al Perú

Des d’ESF obrim convocatòria per a cobrir una plaça de pràctiques a Cajamarca, Perú, en matèria de Biotecnologia, Bioquímica o Ciències Biomèdiques, Medi Natural i Ciències Ambientals.

La persona practicant haurà de realitzar estudis i validació de l’ús del destil·lador d’olis essencials per arrossegament de vapor:
• Quantitat de planta utilitzada: planta verda o seca.
• Quantitat d’aigua utilitzada en el procés de destil·lació.
• Temps de destil·lació.
• Quantitat d’oli essencial obtingut.
• Altres possibles variables a determinar.

A més, capacitarà a les dones emprenedores en el seu ús i optimització.

Organització: Enginyeria sense Fronteres
Més informació: Amplia la informació

Menu