Voluntariat psicopedagògic al Perú

La contrapart peruana de la Fundació PROIDE (Asociación TARPUSUNCHIS) necessita cobrir 2 vacants de voluntariat a les escoles Fe y Alegría de Pisco i Fe y Alegría de Zapallal. La tasca consisteix a brindar suport educatiu, i preferentment psicopedagògic, sobre l'alumnat de cadascun d'aquests centres educatius, ubicats en zones periurbanes. Bona part d’aquest alumnat prové de famílies humils o molt humils, evidenciant problemes psicològics, cognitius o afectius importants.

Condicions:

Cada escola brinda allotjament i alimentació. PROIDE cobreix l'assegurança, la formació i una quantitat mensual com a diners de butxaca. Les persones voluntàries han de cobrir el seu desplaçament fins al Perú.

Funcions:

 1. Monitorització i acompanyament del professorat a l'aula per a un millor desenvolupament de l'ensenyament i aprenentatge per part d'alumnes i professors
 2. Suport en la identificació dels nens i nenes amb problemes d'aprenentatge
 3. Suport en l'elaboració de plans de desenvolupament per aquests nens i nenes
 4. Orientar i afavorir l'ús de recursos i metodologies per al personal docent
 5. Donar suport al seguiment i monitoratge dels plans individualitzats de cada nen i nena
 6. Orientar i guiar la família, si es dona el cas, per reforçar el creixement i millora del nen o nena

Requisits:

Persones capacitades i amb coneixements professionals en Educació, Psicologia, Pedagogia i/o Psicopedagogia.

Durada:

Agost 2018 a juliol 2019: Projecte Fe y Alegría de Pisco

Agost a desembre 2018: Projecte Fe y Alegría de Zapallal

Competències:

 • Innovador/a i competent en el camp educatiu
 • Capaç de comprendre i atendre no només les necessitats educatives de la nena o nen sinó també les del seu entorn social i familiar
 • Adaptabilitat
 • Analitzar i resoldre problemes
 • Iniciativa i autonomia
 • Optimisme i entusiasme
 • Organització i planificació
 • Comunicació interpersonal
 • Lideratge
 • Capacitat de treballar en equip
 • Compromís
 • Ètica i conducta de la cooperació catalana

Valors:

 • Honestedat
 • Transparència
 • Provat i genuí compromís professional
 • Respecte a les diferències i creences dels altres 

Més informació i passos a seguir per a les persones interessades: emplenar el formulari que es troba a www.fundacioproide.org/LLARGAESTADA 

Organització: Proide

Menu