• Inici
 • _ofertes
 • Responsable de comunicació per la Taula Catalana per la Pau...

Responsable de comunicació per la Taula Catalana per la Pau a Colòmbia

Organització: Taula Catalana per la Pau a Colòmbia
Funcions:

OBJECTIU GENERAL DEL LLOC DE FEINA
La persona seleccionada serà la responsable de realitzar tasques de comunicació externa i interna de l’entitat en coordinació amb la coordinadora tècnica.

COMPETÈNCIES
Es requereix una persona amb experiència de treball en el tercer sector, coneixements sobre Colòmbia i les temàtiques de pau, drets humans; experiència dins l'àmbit de la comunicació o periodisme i les xarxes socials 2.0; amb capacitat per a la planificació i l'organització de la feina; amb iniciativa i habilitats per a les relacions humanes i el treball en equip.

 • Redacció, edició i publicació de cartes, comunicats, articles i posicionaments públics de la Taula
 • Redacció, edició i difusió de butlletins i altres canals de comunicació interna

 • Relació i seguiment als mitjans de comunicació

 • Gestió de xarxes socials / community manager

 • Posicionament dels missatges de la Taula als mitjans de comunicació i xarxes socials

 • Relació amb responsables de comunicació de les entitats dels sector vinculades a Colòmbia

 • Gestió de la web

 • Suport a l’organització d’activitats de sensibilització i incidència que organitzi la Taula

 • Suport a la coordinació tècnica de la Taula en les tasques de dinamització i coordinació de les entitats de la Taula

Requisits:
 • Estudis tècnics o superiors

 • Experiència demostrable en comunicació i/o periodisme

 • Coneixement demostrable de la realitat colombiana i de les fonts d’informació sobre aquest país

 • Coneixement dels mitjans de comunicació a Catalunya

 • Coneixement i experiència en l'àmbit dels drets humans i pau (ONG i organismes internacionals) a Catalunya i/o a d'altres països

 • Excel·lent redacció i capacitat de síntesi

 • Capacitat d'anàlisi de la situació socio-política

 • Coneixement i ús de xarxes socials

 • Català i castellà parlat i escrit. Coneixement de l’anglès

 • Coneixement de l’ús no sexista del llenguatge

 • Capacitat per a la planificació i l'organització de la feina

 • Iniciativa i capacitat de treball en processos de consens i sense supervisió permanent

 • Capacitat per al treball en equip i les relacions humanes

 • Flexibilitat horària

Es valorarà:
 • Motivació i identificació amb els principis i treball de la Taula Catalana per la Pau i els Drets Humans a Colòmbia

 • Coneixement d'eines i programes de disseny

 • Coneixement del programari lliure

 • Coneixement del sector (entitats de pau, drets humans i desenvolupament amb treball a Colòmbia) a Catalunya, l'Estat espanyol i la UE

 • Nivell D de català

Condicions de la plaça:
 • Contracte laboral per 12 mesos

 • Jornada completa de 35 hores setmanals

 • Salari brut de 1.750€ mensuals, per 14 pagues

 • Incorporació: 1 de novembre de 2017

Informació requerida:

Recepció de currículums fins al 18 d’octubre.

Es realitzarà un entrevista a les persones finalistes del procés de selecció.

Si en el termini de 15 dies les persones candidates no han rebut cap resposta, es donarà per finalitzat el procés de selecció.

Menu