El Centre Delàs d’Estudis per la Pau és una entitat independent dedicada a l’anàlisi de la pau, seguretat, defensa i armamentisme. Combina el treball d’estudi i publicació amb la difusió i mobilització social al voltant dels efectes negatius del militarisme i la proliferació d’armes. Presta especial atenció a les polítiques de ...
Busquem una persona experta en formular projectes d'aquest àmbit per a dissenyar-los conjuntament amb l’equip i per a ser presentats a subvencions del 2019, que comprengui la lògica de les formulacions de projectes en la teoria del canvi i l'escenari d'organitzacions catalanes en l'àmbit de la Justícia Global. No cal tenir coneixements en fot...
 Baix la responsabilitat de la persona coordinadora de la delegació i de la delegada d’InteRed Catalunya la persona s’encarregarà de:  OBJECTIUS DEL LLOC: Impulsar l'àrea d'educació i gènere de la delegació liderant la implementació dels projectes finançats a la delegació de Catalunya Participar dels processos de la delegació afa...
SETEM Catalunya (www.setem.cat) és una associació de solidaritat internacional independent i participativa que, juntament amb altres organitzacions, vol sensibilitzar la ciutadania sobre les creixents desigualtats globals del nostre món i les seves causes i promoure les transformacions personals i socials necessàries per aconseguir un món ...
SETEM Catalunya (www.setem.cat) és una associació de solidaritat internacional independent i participativa que, juntament amb altres organitzacions, vol sensibilitzar la ciutadania sobre les creixents desigualtats globals del nostre món i les seves causes i promoure les transformacions personals i socials necessàries per aconseguir un món més...
JUSTIFICACIÓ Es proposa una avaluació del projecte: “Contribuir a l’exercici efectiu dels Drets polítics, territorials i culturals dels Pobles indígenes incorporant la perspectiva d’equitat de les dones indígenes a traves de la Comunicació per a la visibilitat de la identitat pròpia i vulneració de drets, reforç de capacitats, incid...
A ESF treballem a Moçambic des de l’any 2006 en el desenvolupament socioeconòmic a través del sector de l’aigua i el sanejament (aigua pel consum humà i productiu), i de sobirania alimentària millorant les pràctiques agropecuàries, reforçant les associacions locals de camperols i l’apoderament de la dona amb el suport i implicació de...
Termes de Referència per a la contractació de serveis d’avaluació externa en adjunt.  ...
Cristianisme i Justícia és un Centre d’Estudis dedicat a la reflexió social i teològica.  Va ser creat el 1981, promogut pels jesuïtes de Catalunya, com a resposta  a la tasca prioritària “del servei de la fe i la promoció de la justícia”. Agrupa un equip interdisciplinari de voluntariat intel·lectual format per més de 80 professo...

Menu