• Inici
  • _formació
  • El Tribunal Europeu de Drets Humans: funcionament, procedime...

El Tribunal Europeu de Drets Humans: funcionament, procediment d'accés i jurisprudència

El Conveni Europeu dels Drets Humans i les Llibertats Fonamentals i el seu òrgan jurisdiccional, el Tribunal Europeu de Drets Humans, constitueixen recursos fonamentals en els casos de vulneració de drets humans, no només com a via jurisdiccional, sinó també com a font jurisprudencial essencial del nostre ordenament intern. Però la falta de coneixement del Conveni i de les eines procedimentals per accedir i actuar davant el TEDH fa d'aquest sistema de protecció un recurs poc utilitzat.

La utilitat i les potencialitats del TEDH són moltes però, tenim un coneixement de les possibilitats que ens ofereix? En quins casos podem accedir al TEDH i com és el procediment per actuar davant aquest tribunal internacional?

Per a això s'analitzaran els drets reconeguts en l'àmbit europeu a través de Conveni Europeu de Drets Humans, la jurisprudència del TEDH, i s'estudiarà les eines per a presentar demandes davant el TEDH.

Organització: Institut de Drets Humans de Catalunya
Programa del curs:

Unitat 1: El Conveni Europeu per a la Salvaguarda dels Drets Humans i les Llibertats Fonamentals i la seva interpretació

18 d'octubre – 1 de novembre | David Bondia

En la primera unitat s'abordarà el Conveni Europeu de Drets Humans (CEDH), els principis generals de la jurisprudència, els criteris d'interpretació, els conceptes autònoms, el principi de proporcionalitat, el marge d'apreciació i les obligacions positives. A continuació els orígens i l'evolució del sistema, tant des d'una perspectiva normativa com a processal amb l'objectiu d'interpretar el CEDH per analitzar posteriorment amb major detall la jurisprudència del TEDH.

Unitat 2: El procediment davant el Tribunal Europeu de Drets Humans: de la presentació de la demanda fins a la sentència

2– 15 de novembre | Guillem Cano

La segona unitat es centrarà en les demandes individuals davant el Tribunal Europeu de Drets Humans. En primer lloc, s'exposaran les diferents competències jurisdiccionals que manté el Tribunal, específicament les demandes individuals. A continuació, s'examinaran les condicions d'admissibilitat que han de reunir aquestes demandes per, finalment, explicar el procediment i els efectes de les sentències del TEDH.

Unitat 3: Exercici pràctic - Presentació d'una demanda davant el TEDH

16 - 30 de novembre | David Bondia i Guillem Cano

L'exercici pràctic consistirà en la formulació d'una demanda individual davant del TEDH.

Informació sobre la inscripció:

Inscripció en línia

Menu