• Inici
  • _formació
  • Certificat de professionalitat d’Operacions auxiliars de s...

Certificat de professionalitat d’Operacions auxiliars de serveis administratius i generals (Lleida)

Distribuir, reproduir i transmetre la informació i documentació requerides en les tasques administratives i de gestió, internes i externes, així com realitzar tràmits elementals de verificació de dades i documents a requeriment de tècnics de nivell superior amb eficàcia, d'acord amb instruccions o procediments establerts.

Aquest curs està format pels següents mòduls formatius:
MF0969_1: Tècniques administratives bàsiques d'oficina (150 hores).
MF0970_1: Operacions bàsiques de comunicació (120 hores).
MF0971_1: (Transversal) Reproducció i arxiu (120 hores).
MP0112: Mòdul de pràctiques professionals no laborals d'operacions auxiliars de serveis administratius i generals (40 hores).

Informació inscripció: Preinscripció i/o Assistència a les sessions informatives www.peretarres.org/subvencionada

Preinscripció directa al curs aquí

Documentació :

Currículum Vitae

Fotocòpia DNI

Document compulsat que acrediti alguna de les formacions requerides *

Document d’alta i renovació de la demanda d’ocupació (DARDO). S’ha de sol·licitar directament a la teva OTG o per Internet

*En el cas dels Cursos de Nivell 3 (Batx/BUP/CP del mateix nivell/prova accés al CFGS)

Organització: Fundació Pere Tarrés

Menu