• Inici
  • _formació
  • Llibertat d’expressió i dret de reunió i associació pac...

Llibertat d’expressió i dret de reunió i associació pacífica. Instruments i mecanismes internacionals de protecció

Sessió formativa per a membres de l'advocacia

L'IDHC i  IRÍDIA – Centre per la Defensa dels Drets Humans imparteixen aquesta sessió formativa amb la finalitat d'aprofundir en l'abast i contingut del dret a la lliberta d'expressió i el dret de reunió i associació, des d'una òptica jurídica.

Seguint les guies pràctiques sobre mecanismes i estàndards internacionals de la llibertat d'expressió i el dret a la reunió pacifica i manifestació es farà un repàs normatiu i s'estudiaran els mecanismes i instruments de defensa d'aquests drets en els diferents sistemes internacionals de protecció. Per entrar posteriorment, mitjançant el treball de casos pràctics i dinàmiques grupals, en la pràctica jurídica en defensa d'aquests drets.

Organització: Institut de Drets Humans de Catalunya IRÍDIA – Centre per la Defensa dels Drets Humans
Programa del curs:

La sessió formativa de 4 hores de duració és íntegrament presencial i es divideix en dos blocs principals. 

Un primer bloc teòric d’estudi dels mecanismes i estàndards internacionals del la llibertat d’expressió i el dret de reunió i associació

Un segon bloc centrat en la pràctica jurídica, a través de casos pràctics: demanda davant el Tribunal Europeu de Drets Humans (TEDH) i queixa individual davant el Comitè de Drets Humans de les Nacions Unides

Informació sobre la inscripció:

Sessió gratuïta. Cal inscripció previa abans del 18 d'octubre al formulari web

Altra informació relevant:

La llibertat d'expressió juntament amb el dret de reunió i manifestació pacífica constitueixen la pedra angular d'una societat lliure i democràtica. Aquests drets estan estretament relacionats i suposen un mitjà imprescindible pel debat públic i la crítica política necessària en un sistema democràtic plural. La tendència global i generalitzada a restringir la llibertat d'expressió i el dret de reunió i manifestació afecta tant a l'exercici d'aquests drets com a la capacitat per reclamar i exercir la resta de drets humans.

El marc normatiu internacional, els seus mecanismes i instruments, són una font jurisprudencial fonamental així com un recurs imprescindible al servei dels membres de l'advocacia en els casos de vulneracions de drets i llibertats fonamentals.

Menu