Postgrau en "Resposta en Salut a Crisis Humanitàries"

DIRIGIT A

 • Diplomats/es o llicenciats/es en Ciències de la Salut, així com a titulats d'altres disciplines (Psicologia, Biologia, Enginyeria, Llicenciats en dret, economistes, etc.) l'exercici professional dels quals (present o futur) s'orienti el treball en contextos on es desenvolupa l'Acció humanitària.
 • Personal de Salut sense titulació universitària però amb interès en l'àmbit humanitari
 • Tècnics, gestors i voluntaris en ONG´s d'acció humanitària i cooperació per al desenvolupament que precisin una major especialització en aquest àmbit.

JUSTIFICACIÓ I PROPÒSIT DEL CURS

Aquest curs té el propòsit de formar professionals de la salut (i també personal no sanitari) per tal d’adquirir els coneixements i competències bàsiques per participar en el disseny i implementació d’una resposta en salut a una determinada crisi humanitària.

PLA DOCENT

El curs de postgrau en Resposta en Salut a Crisis Humanitàries està estructurat en 30 ECTS.

El disseny és el d'un postgrau semipresencial que conté sessions presencials (dues setmanes, a l'inici i al final del curs) així com treball a distància en un entorn virtual (plataforma Moddle del Campus Sant Joan de Déu) i un treball de final de postgrau.

Continguts dels mòduls:

Bloc 1:Introducció a l'Acció Humanitària (AH), els marcs d'intervenció i coordinació i els mecanismes de gestió de projectes

 • Descripció dels conceptes bàsics relacionats amb l'Acció Humanitària i la Cooperació al Desenvolupament
 • Presentació dels problemes fonamentals de l'acció humanitària en relació amb el Dret Internacional
 • Descripció dels contextos d'intervenció de l'AH, de la diferent tipologia d'actors en l'àmbit de l'AH i els mecanismes de coordinació humanitària a nivell global i per crisi
 • Presentació del Cicle de Projecte i la metodologia de l'Enfocament de Marco lògic (d'ús habitual en organitzacions humanitàries per al disseny, gestió i avaluació dels seus projectes)
 • Introducció als estàndards de qualitat en l'acció humanitària, amb especial recalcament en el Projecte Esfera i codis de conducta.

Bloque 2: Elements clau per a dissenyar i implementar una resposta en salut a una crisi humanitària

 • Presentació de les eines i procediments habituals en el sector humanitari per a realitzar l'avaluació inicial d'una població i el seu estat de salut
 • Descripció dels diferents tipus de catàstrofes naturals així com la tipologia d'intervenció en salut segons tipologia de desastres.
 • Introducció a la salut ambiental i el seu impacte en la salut de les poblacions afectades per una crisi humanitària
 • Presentació de com identificar i investigar una possible epidèmia i les diferents formes d'abordar-la. Casos pràctics d'epidèmies de Xarampió, Meningitis, Malària, Còlera i Ébola.
 • Presentació de les principals causes de l'aparició d'una crisi nutricional i de les diferents estratègies de resposta davant aquest tipus de crisi.

Bloc 3: Elements transversals en la resposta en salut en crisis humanitàries

 • Presentació dels conceptes bàsics de l'antropologia de la salut i del paper de la comunitat i les seves creences sobre la salut i el seu impacte en les intervencions humanitàries
 • Descripció de les principals innovacions tecnològiques utilitzades en les intervencions humanitàries en el sector salut (telemedicina, tests diagnòstics ràpids, medicaments, productes nutricionals).
 • Descripció del paper de la Logística en una resposta humanitària en Salut i de com es gestiona la seguretat en qualsevol resposta humanitària.
 • Descripció dels elements transversals clau en qualsevol resposta en salut a una crisi humanitària, amb especial èmfasi en els components de Salut Mental, Salut Sexual i Reproductiva, VIH/SIDA, Violència Sexual i de Gènere i Economia de la Salut.
 • Introducció als principals elements a tenir en compte en la gestió de Recursos Humans en una resposta humanitària en salut. Presentació de les principals sortides professionals com a professional de salut en l'àmbit humanitari i requeriments per part dels principals actors humanitaris.
 • Presentació dels principals reptes que enfronten les organitzacions humanitàries

DINÀMICA DOCENT

El postgrau de Resposta en Salut a Crisi Humanitàries proposa diferents metodologies docents, entre les quals s'inclouen: classes pràctiques amb discussió de casos, seminaris, fòrums de debat i sessions interactives en l'entorn virtual entre altres, així com un servei de tutories personalitzades. Es combinarà tant el treball presencial com el dirigit i autònom.

Per a aprofundir en els coneixements adquirits en la part online es desenvolupessin sessions presencials a l'inici i al final del curs dirigides a aprofundir en els temes abordats i consolidar els coneixements adquirits.

Finalment es farà un treball final autònom (individual o en grup) que simularà el disseny d'una resposta humanitària en el camp de la salut.

ACREDITACIÓ

La Universitat de Barcelona expedirà el títol de postgrau en Resposta en Salut a Crisis Humanitàries , amb la col·laboració del Campus Docent Sant Joan de Déu als estudiants que superin els requisits següents:

- Assistència a un 80% de les classes.

 - Realitzar cadascun dels treballs proposats a cada mòdul

 - Presentar el projecte final de postgrau

DURADA DEL CURS I HORARI

El postgrau començarà l’1 d’Octubre i acabarà el 18 de Juny de 2020.

 La modalitat del postgrau és semi-presencial, amb un alt component on-line i dues setmanes presencials a l ‘inici (Octubre) i al final (Juny) del curs.

 DIRECCIÓ I COORDINACIÓ

 Adrià Almazor Sirvent

 Professor del Campus Docent Sant Joan de Déu

 Tl. 93 280 09 49

 Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.

 Xavier Bartrolí Pascual

 Infermer. Docent i Membre fundador de La Cooperativa Humanitària.

 Tl. 639 77 59 71 93 280 09 49

 Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.

Organització: Universitat de Barcelona i Campus Sant Joan de Déu
Informació sobre la inscripció:

MATRÍCULA

Els períodes de matrícula són els següents

- Del 4 al 26 de juliol 2019

- Del 2 al 27 de setembre de 2019

Lloc: C/ Miret i Sans , 10-16 Barcelona

Horari: de 9h30 a 18h30 (Secretaria)

 

DOCUMENTACIÓ NECESSÀRIA

• Fotocòpia compulsada del Títol de Diplomat/Graduat (en el cas de ser posseidor)

 • Fotocòpia del DNI

 • 2 Fotografies mida carnet

 • Dades bancàries (l’imprès us el facilitarà el Campus).

 

FORMA DE PAGAMENT

El preu establert és de 2.465€ més taxes.

Pagament fraccionat en 6 mesos

L’import de la matrícula no es retornarà en cap cas un cop començat el curs.

Els pagaments es realitzaran mitjançant rebuts domiciliats.

Menu