Conflictes armats des de l'enfocament de gènere

L'anàlisi dels conflictes armats i els processos de pau està dominat per una perspectiva patriarcal que invisibilitza les afectacions diferenciades que pateixen les dones en els conflictes i les contribucions dels moviments de dones a la construcció de la pau.  

L'ECP i el IDHC presenten aquest curs, centrat en la defensa dels drets de les dones en els conflictes armats i en el seu paper com a constructores de pau, tantes vegades oblidat i ignorat.

El curs proporciona les eines per:

 

 • comprendre els conflictes armats des d'una perspectiva de gènere, amb especial atenció a la utilització de la violència sexual com a arma de guerra;
 • conèixer les propostes des del feminisme per a la construcció de la pau, així com el seu impacte i situació actual en el context internacional;
 • analitzar els principals instruments internacionals existents per a la protecció de drets humans i denúncia i per a la participació de la societat civil.
Organització: Institut de Drets Humans de Catalunya Escola de Cultura de Pau
Programa del curs:

unitat 1. Introducció a l'estudi dels conflictes armats des d'una perspectiva de gènere i la utilització de la violència sexual com a arma de guerra

Introducció a l'anàlisi dels conflictes armats i definició de conflicte armat

Incorporació de la perspectiva de gènere a l'anàlisi dels conflictes armats

Impactes diferenciats dels conflictes armats en homes i dones

Violència sexual: definicions i enfocaments

Violència sexual en els conflictes i la violència sexual com a arma de guerra

L'economia política dels conflictes i la violència sexual

Respostes enfront de la violència sexual

Estudi de casos

unitat 2. La construcció de pau des del feminisme

Introducció a la construcció de la pau des del feminisme: història, debats i moviments

Aportacions de l'anàlisi feminista a la construcció de pau 

L'agenda dones, pau i seguretat i el marc normatiu internacional

La participació de les dones en la construcció de la pau

Estudi de casos

Exercici pràctic (recull unitats 1 i 2)

unitat 3. Accés als mecanismes internacionals de protecció dels drets humans

Els instruments internacionals de drets humans relatius a les dones: 

 • Convenció sobre l'eliminació de totes les formes de discriminació contra la dona
 • Protocol Facultatiu de la Convenció sobre l'eliminació de totes les formes de discriminació contra la dona
 • Declaració sobre la protecció de la dona i el nen en estats d'emergència o de conflicte armat
 • Declaració sobre l'eliminació de la violència contra la dona

Els òrgans de les Nacions Unides: 

 • El Consell de Seguretat
 • El Comitè contra la Discriminació de la Dona (CEDAW)

Els procediments especials sobre drets de les dones

 • Grup de Treball sobre la discriminació contra la dona en la legislació i en la pràctica
 • Relatora Especial sobre la violència contra la dona, les seves causes i conseqüències

Els drets humans en perspectiva institucional

 

Exercici pràctic final

Altra informació relevant:

Dossier docent amb el programa detallat, professorat, metodologia i avaluació: https://www.idhc.org/arxius/formacio/Dossier_CV_ConflictosArmadoEnfoqueGenero.pdf

Menu