Visions i reflexions al voltant de les drogues

El taller “Visions i reflexions al voltant de les drogues” s'emmarca en el conjunt d'activitats formatives del programa Salut de la Fundació Autònoma Solidaria. El curs, que es realitzarà del 14 de març al 2 d’abril, els dimarts i els dijous de 15:30h a 18:30h, girarà entorn de les drogues, el seu marc legal i els efectes, riscos i conseqüències, entre d’altres.

És un taller teòric i pràctic que compta amb ponències de professionals i experts en temàtiques rellevants al voltant de les drogues des d’una vessant biopsicosocial, històrica i antropològica. Més concretament, les diferents sessions tractaran el marc legal, la història, els efectes de cada substància, els riscos i les conseqüències derivades del consum, la reducció de riscos i les diferents perspectives d’abordatge de la temàtica, entre d’altres. 

El taller s’iniciarà el 14 de març i s’allargarà fins el 2 d’abril amb un total de 6 sessions que tindran lloc a la Sala d’Actes de l’edifici Àgora (Plaça Cívica de la Universitat Autònoma de Barcelona). L’activitat podrà ser reconeguda amb 2 crèdits ECTS, si es compleixen alguns criteris d’avaluació com són l’assistència al 100% de les classes teòriques (o 80%, si és justificat), la participació en una activitat de prevenció o sensibilització del Xiringu de la FAS i l’entrega d’una memòria reflexiva final.

Organització: FUNDACIÓ AUTÒNOMA SOLIDÀRIA (FAS)
Programa del curs:

https://www.uab.cat/doc/ProgramaTallerDrogues2019

Informació sobre la inscripció:

https://www.uab.cat/web/oferta/formulari-taller-drogues-1345781056679.html

Menu