20ª Diplomatura de Postgrau de Cultura de Pau

El curs comença el 16 d’octubre de 2018 fins l’4 de juny de 2019, els dimarts i dijous de 16.00h a 20.00h – UAB

S'obre el període d'inscripcions per a participar a la Diplomatura de Cultura de Pau. El curs permet endinsar-se en tres dimensions de la Cultura de Pau: a) els fonaments de l’educació i la recerca de la pau (mòdul 1), on es practiquen les principals habilitats necessàries per a transformar conflictes i s’analitzen els fonaments de la investigació per la pau; b) L'anàlisi dels conflictes armats i altres violències (mòdul 2), que analitza diferents facetes de la violència estructural i cultural, i de la violència directa armada; i c) la construcció de pau, que aborda diferents formes de transformar un context violent (mòdul 3).

Presentació

Des del seu inici el 1999 l'objectiu d'aquest postgrau és formar professionals en l'àmbit de la cultura i la construcció de la pau.
Durant el procés formatiu es proporcionen els coneixements necessaris per comprendre el concepte d'educació i cultura de pau, així com la transformació de conflictes a nivell micro (relacions interpersonals) i s'adquireixen capacitats per a l'anàlisi dels conflictes a nivell macro (conflictes armats) i els processos de negociació.

L’'objectiu general d’'aquest postgrau és incrementar el coneixement i la conscienciació a Catalunya i a l’àmbit estatal i internacional sobre la conflictivitat armada i la construcció de pau, amb enfocament de gènere i basat en drets humans, per tal de contribuir a enfortir la cultura de pau i les polítiques de prevenció de conflictes i construcció de pau.

Organització: Escola Cultura de Pau
Programa del curs:

Objectius referits a l'aprenentatge de coneixements:
- Conèixer el concepte de pau positiva i la perspectiva positiva del conflicte.
- Saber identificar els tres tipus de violència en diversos àmbits (gènere, medi ambient, mitjans de comunicació, governs, identitat, etc.).
- Reflexionar críticament sobre diferents teories de l'anàlisi de conflictes armats i de la construcció de pau.
- Establir relacions entre el nivell microsocial i el macrosocial dels conflictes, negociació, mediació, sanció restaurativa/justícia transicional, etc.

- Conèixer formes de construcció de pau: moviment per la pau, gestió de crisis humanitàries, rehabilitació, DDR, reconciliació, etc.

Objectius referits a l'aprenentatge d'habilitats o procediments:
- Practicar habilitats de provenció: reforç de l'autoconeixement, de l'autoestima i l'estima cap a l'altre, de l'autoconfiança i la confiança cap a l'altre. Desplegament d'habilitats de comunicació i de presa de decisions efectives.
- Analitzar conflictes armats i processos de construcció de pau.
- Negociar conflictes: capacitat d'empatia, d'analitzar les pròpies necessitats i les necessitats de l'altra persona.
- Reflexionar críticament.
- Conèixer i aplicar els procediments de la investigació per la pau.
- Ser propositiva, idear propostes per a la pau.

Objectius referits a l'aprenentatge d'actituds, valors i normes de comportament:
- Tenir una actitud personal coherent amb l'educació per la pau.
- Cooperar amb el grup.
- Comprometre a transformar l'entorn per construir una Cultura de pau.

 
Informació sobre la inscripció:

Requisits d'accés

- Tenir una llicenciatura o diplomatura.
- Poder acreditar experiència professional en les àrees d'estudi de la diplomatura.

Sortides professionals

Cooperació internacional i Justícia Global: Analista i logista d'Organitzacions No Governamentals (ONG) que treballen per la Justícia Global (la cooperació al desenvolupament, la defensa i la promoció dels drets humans i el foment de la pau); tècnic / a en formulació i gestió de projectes a ONG locals o internacionals; treball en Organitzacions Intergovernamentals (OIG) del sistema de Nacions Unides; Actors públics de cooperació (Cooperació municipal, Agència Catalana / Espanyola de cooperació ...).

Recerca i comunicació: Periodisme en contextos de conflicte armat o violació de drets humans; investigadors per a centres d'estudi o per a centres universitaris.

Camp educatiu: Professors / es d'escoles infantils, de primària, secundària o universitària; educadors del sector no formal.

Treball comunitari: Treballadors / es socials, educadors / es socials, personal sanitari, mediadors / es o altres camps que hagin de fer front a conflictes comunitaris, familiars, laborals.

Altres: L'experiència ens ha demostrat que és possible incorporar una mirada de pau i drets humans a l'enginyeria, a la filosofia, a l'arquitectura ...

Menu