• Inici
  • _formació
  • [CURS] La Carta de Drets Fonamentals de la UE per l'advocaci...
Col·legi d'advocats de Barcelona Col·legi d'advocats de Barcelona Bru Aguiló | Fotomovimiento

[CURS] La Carta de Drets Fonamentals de la UE per l'advocacia

Durant el curs, persones expertes de l'administració de justícia i de l'àmbit acadèmic exposaran les potencialitats de la Carta de Drets Fonamentals de la UE i del seu ús davant els tribunals, en connexió amb altres instruments jurídics de drets humans. 

El principal instrument de protecció dels drets humans de la UE és un gran desconegut dins l'advocacia espanyola. Un recurs poc conegut i amb un grau d'aplicació molt baix per part dels tribunals espanyols. 

Es proposa un curs enfocat a la pràctica jurídica amb l'objectiu de dotar a advocats i advocades d'eines que facilitin l'ús del marc legal de drets fonamentals i difondre així l'abast de la Carta. 

El curs forma part del projecte europeu  The Charter of Fundamental Rights of the European Union “in action” que es desenvolupa paral·lelament a Espanya, Portugal, Holanda i Polònia per millorar el coneixement i aplicació de la Carta entre els agents jurídics (advocacia, fiscals i judicatura) dels quatre països.  

Organització: Institut de Drets Humans de Catalunya
Programa del curs:

Sessions presencials [Dimarts, del 7 al 28 de novembre]

 

1. Àmbit d'aplicació de la Carta

Dimarts, 7 de novembre de 2017 de 16 a 20h

Des de l'entrada en vigor del Tractat de Lisboa, la Carta de Drets Fonamentals de la UE ha adquirit força jurídica vinculant. Ara bé, el seu àmbit d'aplicació als Estats membre es limitat, d'acord amb allò establert a l'article 51.1 de la Carta. A partir de la jurisprudència del TJUE, s'examinaran els paràmetres per determinar quan la Carta vincula als poders públics nacionals i, per tant, és d'aplicació per part dels tribunals interns. 

 

2. La qüestió prejudicial 

Dimarts, 14 de novembre de 2017 de 16 a 20h

La qüestió prejudicial ofereix un mecanisme per la interacció directa entre els tribunals nacional i el TJUE. S'analitzarà a fons la qüestió prejudicial des d'una perspectiva pràctica: judici de pertinència, moment del plantejament, efecte suspensiu, contingut i efectes. A més, s'examinarà la tècnica de la interpretació conforme i la inaplicació directa del dret intern per contradicció amb la Carta.  

 

3. La Carta davant els tribunals espanyols. 

Dimarts, 21 novembre de 2017 de 16 a 20h

Es revisaran els principals àmbits en el quals la Carta ha estat aplicada per part dels tribunals espanyols i el seu potencial, en particular: igualtat, dret a un procediment just, dret a la vida privada i familiar i protecció de dades. 

 

4. La Carta, el Conveni Europeu de Drets Humans i la Constitució 

 

Dimarts, 28 de novembre de 2017 de 16 a 20h

A l'ordenament espanyol existeixen tres declaracions de drets fonamentals vinculants per als poders públics: la Constitució, la Carta i el CEDH. S'examinarà la interacció entre els tres instruments per a la protecció de drets a partir de l'anàlisi de casos. 

Informació sobre la inscripció:

+ informació i inscripció online aquí: https://www.idhc.org/ca/formacio/la-carta-de-drets-fonamentals-de-la-ue-per-l-advocacia.php

Altra informació relevant:

Professorat

L'equip docent del programa està format per professionals i persones expertes en Dret Comunitari Europeu tant de l'àmbit acadèmic com de l'àmbit jurídic pràctic. 

AIDA TORRES PÉRES, professora agregada de Dret Constitucional a la Universitat Pompeu Fabra. Màster (LL.M) i Doctora en Dret per la Yale Law School. Ha realitzat estades de recerca posdoctoral en l'Institut Universitari Europeu (Florència); la Universitat de Trento, la Universitat de Maastricht, el Max Planck Institute de Dret Públic Comparat i Dret Internacional i el Centre d'Excel•lència de Tribunals Internacionals (iCourts, Copenhaguen).

LUIS RODRÍGUEZ, magistrat especialista en mercantil i actualment membre de la secció 15 de l'Audiència Provincial de Barcelona especialitzada en assumptes mercantils. Va ingressar a la carrera judicial al 1989; des de l'any 2004 va exercir el seu càrrec en un dels Jutjats del Mercantil de Barcelona, que des del 2012 és un dels únics especialitzats en matèria de patents, i l'any 2015 va ser promogut a exercir el seu actual càrrec en el tribunal d'apel•lació. Ha estat professor ordinari de l'Escola Judicial i és professor associat de la UPF on imparteix una assignatura de Dret Judicial. 

JOAN SOLANES, professor ajudant de Dret Constitucional de la UPF. Doctor en Dret per la Universitat Pompeu Fabra (2014). Master of Laws per Harvard Law School (2009). Màster en Dret Públic per la Universitat Pompeu Fabra (2008). Llicenciat en Dret per la Universitat Pompeu Fabra, amb l'obtenció del Premi Extraordinari Fi d'Estudis (2004). Actualment és Professor Lector de Dret Constitucional en el Departament de Dret de la Universitat Pompeu Fabra, en el qual ha impartit docència des de 2007.

 

ALEJANDRO SAIZ ARNAIZ, catedràtic de Dret Constitucional de la UPF i Doctor per la Universitat del País Basc (1987). Jutge ad hoc al Tribunal Europeu de Drets Humans (2008-2013). Professor de Dret Constitucional i Comunitari de l'Escola Judicial (2000-2006).

Menu