• Inici
  • _formació
  • Curs i Diploma de Postgrau en Societats Africanes (CEA/UPF) ...

Curs i Diploma de Postgrau en Societats Africanes (CEA/UPF) 2017-2018

PRESENTACIÓ

Amb la intenció d’ampliar els espais de coneixement sobre el món africà, la Facultat d’Humanitats de la Universitat Pompeu Fabra ofereix un Curs i un Diploma de Postgrau per a tots aquells alumnes interessats en descobrir noves realitats des d’una perspectiva pluridisciplinar.

En un país com el nostre, on l’interès per l’Àfrica ha estat tradicionalment escàs, i on l’oferta acadèmica sobre la realitat africana és molt reduïda, el Curs i el Diploma de Postgrau en Societats Africanes. Singularitats i Mundialització pretenen donar una visió general i alhora aprofundida sobre els aspectes més destacats del passat i el present del continent: la seva història, l’evolució i l’actualitat política, les bases de la seva economia, les característiques de la societat, els reptes del desenvolupament, l’encaix en la mundialització i la diversitat de les seves cultures.

Amb aquest objectiu s’ha aplegat un professorat que inclou especialistes de primera línia i reconegut prestigi en cadascun dels temes tractats, amb la voluntat de garantir un elevat nivell acadèmic. I amb un preu de matriculació molt moderat en comparació amb ofertes formatives del mateix tipus.

Organització: Centre d'Estudis Africans Universitat Pompeu Fabra
Programa del curs:

Curs Universitari de Postgrau en Societats africanes. Consta de 104 hores lectives repartides en

3 mòduls:

• Mòdul 1: Geografia i Història

• Mòdul 2: Política i Economia

• Mòdul 3: Societat, Art i Cultura

Diploma Universitari de Postgrau en Societats africanes. Singularitats i mundialització. Consta

de 130 hores teòriques i de 200 hores pràctiques o un treball de recerca.

• Mòdul 1, 2 i 3 del Curs (104 hores) més:

• Mòdul 4: Societats africanes. Singularitats i mundialització (26 hores)

• Pràctiques de 200 hores o Treball de recerca

Per a realitzar les pràctiques, caldrà una dedicació efectiva a les tasques d’una entitat, empresa, institució o ONGD prèviament concertada per l’alumne i aprovada pels directors del Curs.

El treball de recerca comptarà amb el suport d’un tutor especialitzat.

Informació sobre la inscripció:

Curs universitari de postgrau: 755 e

Diploma universitari de postgrau: 995 e

Dates de matriculació:

Amb un 10% de reducció:

Fins el 30 de novembre de 2017

Sense reducció:

De l’1 de desembre de 2017 al 18 de gener de 2018

Altra informació relevant:

VALOR ACADÈMIC

Curs Universitari de Postgrau en Societats africanes consta de 104 hores teòriques (10 crèdits).

Diploma Universitari de Postgrau en Societats africanes. Singularitats i mudialització consta de 130 hores teòriques (12 crèdits), i de 200 hores pràctiques o treball de recerca (8 crèdits).

DATES

Curs de Postgrau (Mòduls 1, 2 i 3):

Inici de les classes: 19 de gener del 2018

Finalització de les classes: 11 de maig del 2018

Diploma de Postgrau (Mòduls 1, 2, 3 i 4):

Inici de les classes: 19 de gener del 2018

Finalització de les classes: 15 de juny del 2018

Pràctiques:a fixar amb les ONGs o entitats implicades, i amb l’aprovació de la coordinació del curs

Treball de recerca: a fixar amb els director del Postgrau

 

REQUISITS D’ADMISSIÓ

Per matricular-se cal estar en possessió d’un títol de llicenciat o diplomat o aconseguir-lo durant l’any acadèmic 2017-18.

window.dataLayer = window.dataLayer || []; function gtag(){dataLayer.push(arguments);} gtag('js', new Date()); gtag('config', 'UA-110099320-2');